“EU Business Register” spam: Čo sa stane, keď nezaplatíte

“EU Business Register” spam: Čo sa stane, keď nezaplatíte

Možno ste spam dostali tiež. Predmet sa môže líšiť, ale zvyčajne zahŕňa variáciu na EU Business Register. V prílohe je PDF formulár najčastejšie napísaný “Company Data Control”, občas doplnený o aktuálny letopočet. Na prvý pohľad sa tvári ako oficiálny list od niektorého z úradov Európskej únie, použité je modré písmo a zlaté hviezdičky usporiadané do kruhu.

List nie je zo žiadneho úradu, posielajú ho zlí ľudia. Za zdanlivo oficiálnou korešpondenciou sa skrýva objednávka inzercie v cene tisícov eur.

Na príprave tohto článku som pracoval viac ako rok. Čo bude nasledovať, keď za inzerciu nezaplatíte? Čo sa stalo po navýšení penále a odovzdaní dlhu vymáhačskej agentúre? A kto je utajovaným prevádzkovateľom katalógu EU Business Register?

 1. ▼ Obsah článku
  1. Odoslaním formulára EU Business Register si objednáte inzerciu za 2 985 eur
  2. Čo robiť, ak vám prišiel formulár od EU Business Register
  3. Čo robiť, ak ste odoslali vyplnený formulár EU Business Register
  4. List 1: Faktúra za služby (september 2021)
  5. List 2: Upomienka a pokuta za neskorú platbu (október 2021)
  6. List 3: Druhá upomienka a pokuta (november 2021)
  7. List 5: Posledná výzva na úhradu (február 2022)
  8. List 6: Vymáhanie nezaplateného účtu (marec 2022)
  9. Prevádzkovateľom katalógu EÚ Business Register je SEO Digital Marketing B.V.
  10. Lúpežníci z povolania
  11. Vaše skúsenosti a aktuálny vývoj

  Odoslaním formulára EU Business Register si objednáte inzerciu za 2 985 eur

  Vráťme sa na začiatok. Formulár príjemcu vyzýva na zaslanie vyplneného dotazníka na adresu Eu Business Register, P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, The Netherlands. O úradné písanie nejde, ako sa píše drobným písmom na boku formulára.

  Za formulárom sa skrýva objednávka inzercie na bezvýznamnom webe EU Business Register (www.EUBusinessRegister.eu). Za zverejnenie profilu firmy je potrebné zaplatiť, následné aktualizácie údajov už sú zadarmo, ako trochu podhodnotivo spomína formulár. Predplatné sa dojednáva na obdobie 3 rokov s každoročným automatickým predĺžením o 1 rok, cena inzercie je €995 ročne.

  Aby bolo predplatné ukončené, musí prevádzkovateľ katalógu obdržať výpoveď s predstihom aspoň dvoch mesiacov. (Výraz “obdržať” stojí sám o sebe za zmienku, pretože sa môže stať, že “pošta výpoveď nedoručí”.)

 2. Čo robiť, ak vám prišiel formulár od EU Business Register

  E-mail s formulárom zmažte, prípadne správu označte ako spam. Nemusíte sa ničoho báť. V najhoršom prípade dostanete e-mail znova.

  Ak ste vyplnený formulár EU Business Register odoslali späť na adresu P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, The Netherlands a zaplatili, peniaze už nikdy neuvidíte späť.

 3. Čo robiť, ak ste odoslali vyplnený formulár EU Business Register

  Vložka pre právnikov: Nižšie uvedené informácie nie sú návodom, ako postupovať, ale skúseností človeka, ktorý vyplnený formulár EU Business Register odoslal. Ďalší postup vždy konzultujte so svojím právnym oddelením.

  Prevádzkovateľ katalógu nijako neoveruje, či formulár odoslala osoba oprávnená konať v mene firmy. Teoreticky tak môže dochádzať k situácii, keď v rámci konkurenčného boja vyplní jedna spoločnosť formulár za firmu druhú. Poškodená spoločnosť opakovane následne vyzýva k úhrade poplatku.

  Práve to môže byť prípad čitateľa, za ktorého ktosi odoslal vyplnený formulár v polovici augusta 2021. K všetkej komunikácii sme získali prístup. Ako sme si overili, údaje vyplnené vo formulári nepatria žiadnemu podnikajúcemu subjektu. Telefónne číslo svojou dĺžkou nezodpovedá formátu používanému v Česku.

  “EU Business Register” spam: Čo sa stane, keď nezaplatíte

 4. List 1: Faktúra za služby (september 2021)

  Prvou reakciou od prevádzkovateľa katalógu EU Business Register bol v polovici septembra 2021 e-mail. “Ms Andreea, Account Manager” z adresy andreea@accountingebr.eu odoslala dokument označený ako faktúra.

  Rovnaký dokument dorazil o pár dní neskôr klasickou poštou. Ako e-mail, tak aj list prišiel až po tzv. dni splatnosti faktúry.

  Na faktúre je veľmi drobným písmom uvedené, že “EU Business Services Limited ani EU Business Register nie sú nijako spojené s organizáciami alebo inštitúciami Európskej únie alebo Európskej komisie”.

  “EU Business Register” spam: Čo sa stane, keď nezaplatíte

  Prevádzkovateľ katalógu nijako neoveruje, kto formulár vyplnil a či išlo o osobu oprávnenú konať v mene firmy. Všetko nasvedčuje tomu, že si osoby stojace za katalógom EU Business Register ani neoverujú, že sa jedná o skutočnú spoločnosť.

  Náš čitateľ v tejto fáze odpovedal, že o žiadnom formulári ani objednávke nevie. Musela ju odoslať buď osoba bez oprávnenia konať v mene firmy, alebo bol formulár odoslaný v omyle.

 5. List 2: Upomienka a pokuta za neskorú platbu (október 2021)

  Argumenty o odoslaní formulára cudzou osobou nezabrali. Prevádzkovateľ katalógu naďalej komunikuje z adresy andreea@accountingebr.eu pod menom Andreea a žiada úhradu faktúry. V opačnom prípade “zapojí do vyriešenia situácie právne oddelenie”.

  IP adresa odosielateľa e-mailu skutočne zodpovedá Amsterdamu v Holandsku.

  V polovici októbra 2021 prichádza druhý list. Upomienka sa vyhráža pokutou €99 za neskorú platbu a administračným poplatkom €35, pokiaľ nedôjde k úhrade do 28 dní od dátumu uvedeného v liste.

  “EU Business Register” spam: Čo sa stane, keď nezaplatíte

  Platba má byť vykonaná v prospech spoločnosti “SEO DIGITAL MARKETING BV / EU Business Register” z mesta Nieuwegein v Holandsku. O nej bude reč ešte neskôr. Účet NL04ABNA0101884826 je vedený v holandskej banke ABN AMRO Bank N.V. Prevádzkovatelia katalógov však môžu využívať viacero bankových účtov.

  Ako poštová adresa odosielateľa je v liste uvedená P.O. Box 2021, GA Utrecht, Holandsko.

 6. List 3: Druhá upomienka a pokuta (november 2021)

  Argumentácia, že formulár vyplnila a odoslala neznáma osoba, nezaberá. Ms Andreea ukončuje e-mailovú komunikáciu s tým, že do prípadu zapojí právne oddelenie a žiada o kontakt na advokáta nášho čitateľa.

  Zmienka o zapojení právneho oddelenia má zjavne na zapojených podnikateľov vyvinúť nátlak, aby uhradili faktúru. A to aj v prípade, keď nie je známe, či objednávku odoslala osoba oprávnená konať v mene firmy.

  Čitateľovi čoskoro prišla druhá písomná upomienka. SEO Digital Marketing BV žiada úhradu jednoročného predplatného vo výške €995, poplatku za neskorú platbu €99 a administratívneho poplatku €35. Celkom €1 129 bez DPH, ktoré je prenesené na podnikateľa.

  “EU Business Register” spam: Čo sa stane, keď nezaplatíte

  Platba má byť vykonaná do 5 dní od dátumu uvedeného na upomienke. List sa v schránke objavil 21 dní po dátume uvedenom na upomienke.

  E-mailová komunikácia v novembri neprináša nič nové, točí sa ako vietor v debne. Andreea z adresy andreea@accountingebr.eu informuje o údajnom omeškaní v platbe, o údajnom dlhu a penále pri nezaplatení.

  Stále nepreukázala, že formulár EU Business Register vyplnila a odoslala osoba oprávnená konať v mene firmy. Vývoj však čoskoro naberie rýchly spád. Začne sa právne konanie, do komunikácie vstúpi nová postava, vymáhači dlhov a zasielané listy budú mať novú farbu. Čítajte ďalej!

 7. List 5: Posledná výzva na úhradu (február 2022)

  Vo februári 2022 sa v poštovej schránke objavil ďalší list od prevádzkovateľa EU Business Register. Posledná výzva na úhradu dorazila 15 dní po stanovenom termíne úhrady. Po vypršaní lehoty má byť dlh prevedený na spoločnosť spravujúcu a vymáhajúcu pohľadávky.

  “EU Business Register” spam: Čo sa stane, keď nezaplatíte

  Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd., pri ktorej je ako jediný kontakt uvedená e-mailová adresa info@whgcollections.com. Spolu s tým sa v liste píše o ďalšom súdnom poplatku vo výške €300, ktorý po štyroch týždňoch vzrastie na €500.

  Obsah listu viac-menej kopíruje e-mailová komunikácia. Zaujímavé je, že “právne výzvy” na úhradu posiela Dana z e-mailovej adresy credit@accountingebr.eu. Žiadna Waldberg & Hirsch sa elektronicky neozvala.

  Trochu to na mňa pôsobí, že protistrana v tejto fáze rezignovala na hru s dvojicou identít.

 8. List 5: Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. (február 2022)

  E-mailová komunikácia so slečnou Andreeou sa až do februára 2022 stále točí v začarovanom kruhu:

  • Andreea: Vrátane penále dlhujete toľko a toľko.
  • Čitateľ: Údajnú objednávku musela odoslať osoba, ktorá nebola oprávnená konať v mene firmy.
  • Andreea: Naše právne oddelenie voči vám podnikne právne kroky, poskytnite nám kontakt na svojho advokáta.
  • Čitateľ: Formulár bol odoslaný bez vedomia a proti vôli konateľov spoločnosti.
  • Andreea: Happy New Year! Aktuálna výška dlžnej čiastky je €1 129. Pokiaľ nebude uhradená do toho a toho dátumu, začneme vymáhanie pohľadávky.

  A potom to prišlo. Žltý list na tvrdom papieri od spoločnosti Waldberg&Hirsch Global Collections Ltd.

  “EU Business Register” spam: Čo sa stane, keď nezaplatíte

  Text na husto popísanej stránke formátu A4 má vzbudiť dojem, že ho poslala vymáhačská agentúra. V hlavičke listu je zmienka, že sa Waldberg & Hirsch venuje vymáhaniu dlhov, vyšetrovaniu podvodov (skrytý vtip), analýzam úverových správ alebo risku manažmentu.

  Päta listu obsahuje zoznam krajín sveta, kde Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd údajne poskytuje svoje služby. Botswana, Irán, Irak, Pakistan alebo Sýria majú zjavne vytvoriť dojem, že ide o rešpektovanú a úspešnú spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou.

  Lenže v zozname krajín je uvedená napríklad Juhoslávia, ktorá sa rozpadla v roku 2003. Hneď za Ruskou federáciou je opäť uvedené Rusko. Sú to čriepky skladačky, ktoré napovedajú, čo sa za Waldberg & Hirsch skrýva.

  Ako sa dozviete ku koncu článku, žiadna spoločnosť Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. neexistuje. Výzvy na žltom papieri posielajú tí istí ľudia, ktorí rozosielajú listy od EU Business Register. Ide o metódu psychologického nátlaku, kedy strach zo súdneho sporu a ďalších poplatkov má príjemcu donútiť zaplatiť.

 9. List 6: Vymáhanie nezaplateného účtu (marec 2022)

  V e-mailovej komunikácii sa nedeje nič zásadné okrem uistenia, že “objednávka bola uzavretá na 3 roky a predplatné za celé 3 roky bude vymáhané”. Osobitné je, že táto správa prišla z e-mailovej adresy, z ktorej doteraz prichádzali výhradne správy zrkadliace listy od Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

  Opäť to na mňa trochu pôsobí, akokeby protistrana nezvládla hrať obe role a priznala, že prevádzkovateľ EÚ Business Register a Waldberg & Hirsch je tá istá osoba.

  “EU Business Register” spam: Čo sa stane, keď nezaplatíte

  Na žltom liste je zaujímavá ešte jedna vec. V hlavičke je spomenutá spoločnosť EU Business Services Ltd., ktorá má byť veriteľom.

  S ňou však žiadna zmluva ani objednávka uzavretá nebola. Vysvetlenie je jednoduché. Prevádzkovatelia podobných katalógov musia čas od času zmeniť svoje meno, pretože je relatívne jednoduché si ich preveriť. Akonáhle je ľahko odhaliteľné, že sa jedná o podvod, miera úspešnosti klesá. Riešením je zmena mena.

  Pokiaľ by objednávka zápisu do katalógu bola plne legitímna, bola uzavretá s iným subjektom, než za ktorý Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd vymáha pohľadávku.

  Tento list bol zároveň tým posledným, ktorý náš čitateľ dostal. Protistrana v marci 2022 utnula aj e-mailovú korešpondenciu s tým, že akákoľvek ďalšia komunikácia nie je potrebná až do septembra 2022.

 10. Čo je zač Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.?

  Žiadna spoločnosť Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. vo neexistuje. Dôkazov pre to mám celý rad.

  ☎️ Telefónne číslo

  Uvedené telefónne číslo 0031 20 890 8145 je nedohľadateľné. U dôveryhodnej, renomovanej spoločnosti by ho bolo možné spätne dohľadať. Podľa jednej referencie patrí spoločnosti, ktorá rozosiela informácie o falošných dlhoch. Na holandské číslo sme opakovane volali, hovor vždy skončil v hlasovej schránke.

  🖥️ Webové stránky Waldberg & Hirsch Ltd.

  Internetová stránka WHGCollections.com (zámerne neuvádzame odkaz) bola naposledy aktualizovaná v roku 2013 a nepôsobí dojmom, že by patrila fungujúcej rešpektovanej spoločnosti. Nikde nie sú uvedené registračné údaje, kontakty, žiadne osoby ani ďalšie informácie, podľa ktorých by išlo overiť dôveryhodnosť spoločnosti.

  📜 Waldberg & Hirsch Ltd. nie je v obchodnom registri

  Holandský obchodný register spoločnosť Waldberg & Hirsch nepozná. Nemožno ju dohľadať ani v iných databázach firiem – okrem EU Business Register.

  🏠 Spoločnosť sídli v byte v Amsterdame

  Ako kontaktná adresa je na webe spoločnosti uvedená Herengracht 518, Amsterdam. Spoločnosť “vymáhajúca dlhy po celom svete” tak sídli v bytovom dome v širšom centre mesta.

  🏤 Oba varianty listov chodia z rovnakej pošty

  Zasielanie bielych listov od prevádzkovateľa EU Business Register aj žltých listov od vymáhačskej spoločnosti Waldberg & Hirsch Ltd. zaisťuje rovnaká pošta. Na oboch obálkach je pečiatka, že v prípade nedoručenia sa majú vrátiť späť do toho istého logistického centra v blízkosti litovského Vilniusu.

  “EU Business Register” spam: Čo sa stane, keď nezaplatíte

  Sú prevádzkovatelia katalógu z Litvy? Nemyslím si. Všetky e-maily boli odoslané z Amsterdamu a bez použitia VPN. Domnievam sa, že litovskú poštu lúpežníci používajú jednoducho preto, že ponúkajú lepšie ceny poštovného ako holandská pošta. Pri veľkom objeme zásielok môže ísť o zaujímavú úsporu.

  Lietuvos paštas navyše zaisťuje tlač listov a ich vloženie do brandovanej obálky. To prináša ďalšiu úsporu finančných aj časových nákladov s rozosielaním listov. Odosielateľovi stačí nahrať adresy príjemcov, zvoliť šablónu listu a zaplatiť poštovné.

 11. Prevádzkovateľom katalógu EÚ Business Register je SEO Digital Marketing B.V.

  Vo výzvach od prevádzkovateľa katalógu aj od Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. sa ako príjemca platby opakovane objavuje spoločnosť SEO Digital Marketing B.V. z holandského mesta Nieuwegein.

  Všetky indície nasvedčujú tomu, že sa jedná o skutočného prevádzkovateľa EU Business Register. Na stránkach katalógu je síce ako prevádzkovateľ uvedená spoločnosť EU Business Services, tú však nie je možné v holandskom obchodnom registri dohľadať ani medzi už zrušenými spoločnosťami.

  SEO Digital Marketing B.V. sa v obchodnom registri objavuje. Spoločnosť bola založená až 15. apríla 2021 so základným imaním €60. Pridelené jej boli identifikačné čísla KvK-nummer 82538115, RSIN 862510296 a DIČ NL862510296B01. Firma sídli v meste Nieuwegein v budove so zdieľanými kanceláriami.

  Jediným majiteľom firmy je podľa výpisu z obchodného registra z 28. septembra 2022 istý Cornelis Boot narodený dňa 6. 3. 1952. Nie je však vylúčené, že sa jedná o bieleho koňa a za katalógom EU Business Register v skutočnosti stojí niekto iný.

  Nejasné tiež zostáva pozadie fungovania katalógu pred založením spoločnosti SEO Digital Marketing B.V.

 12. Lúpežníci z povolania

  EÚ Business Register predtým prevádzkovala pseudospoločnosť EU Business Services Ltd., uvádzala korešpondenčnú adresu P.O. Box 2021, Utrecht, Holandsko. Niekedy po roku 2010 došlo k zmene mena a adresy do Amsterdamu, pričom prevádzkovateľ katalógu pozabudol aktualizovať informácie v liste. V holandskom obchodnom registri je EU Business Services Ltd. nedohľadateľná aj medzi zrušenými spoločnosťami.

  Stopy však vedú inam: Malaga, Španielsko. Na tamojšej adrese C/Capulino Jauregui Nº2 sídli spoločnosť EU Business Services Ltd., ktorá si registrovala vyššie spomínanú doménu spoločnosti Waldberg & Hirsch. Ako kontaktná osoba je uvedený Cees Boot.

  Rovnako v niektorých starších verziách listov sa ako veriteľ uvádza v Španielsku registrovaná spoločnosť SEO MARKETING SL. Jediným konateľom spoločnosti je opäť Cornelis Boot. Katalóg vtedy fungoval pod menom European Company Network.

  Niekedy okolo roku 2020 sa začal objavovať ďalší variant názvu katalógu: World-Business-List prevádzkovaný na doméne WorldBusinessList.net. Formulár sa zasiela na adresu World-Business-List, Postbox 34, 3700 AA Zeist, The Netherlands. Scenár sa zdá byť rovnaký, zmenil sa iba názov a dizajn katalógu. V septembri 2022 mal najmenej 7 035 registrovaných firiem.

 13. Vaše skúsenosti a aktuálny vývoj

  Katalóg EÚ Business Register má odhadom menej desiatok tisíc firiem z celej Európy. Zobrazovaní sú aj podnikatelia, ktorí faktúru nezaplatili. Aké sú vaše skúsenosti s prevádzkovateľom katalógu? Došlo vymáhanie pohľadávky za zápis do EÚ Business Register až do súdneho sporu?

  Ak máte skúsenosti s EU Business Register, budem rád ak zanecháte komentár pod článkom alebo za e-mail zaslaný na novak@vpnwiki.com. Čím viac aktuálnych informácií budeme mať, tým lepšie môžeme popísať praktiky prevádzkovateľa katalógov verejnosti.

Tento článok o EU Business Register bol pôvodne publikovaný v češtine rovnakým autorom. Tento príspevok je jeho prekladom. Skutočnosti opísané v článku vychádzajú zo skúseností autora s podvodmi v Českej republike. Na Slovensku sa niektoré detaily alebo postupy môžu líšiť.

Napíšte vašu skúsenosť

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *