“EU Business Register” spam: mi történik, ha nem fizetsz?

“EU Business Register” spam: mi történik, ha nem fizetsz?

Talán te is megkaptad ezt a spamet. A tárgysor változhat, de általában a EU Business Register valamelyik változatát tartalmazza. A csatolt PDF-formanyomtatvány leggyakrabban a “Company Data Control” címet viseli, néha az aktuális évszámmal együtt. Első pillantásra úgy néz ki, mint egy hivatalos levél az EU valamelyik hivatalától, kék betűtípussal és körbe rendezett arany csillagokkal.

A levél nem egy hivataltól származik, hanem gonosz emberek küldik. A látszólag hivatalosnak tűnő levelezés mögött több ezer eurós reklámmegrendelés rejtőzik.

Több mint egy éve dolgozom ezen a cikken. Mi történik, ha nem fizetsz a reklámért? Mi történik, miután a kötbért megemelték, és a tartozást átadták egy behajtó cégnek? És ki az uniós cégnyilvántartás titkos üzemeltetője?

 1. ▼ Tartalomjegyzék
  1. Az EU Vállalkozási Nyilvántartásba való bejelentkezéssel Ön 2 985 € rendel reklámot
  2. Mi a teendő, ha az uniós cégnyilvántartásból kap egy űrlapot
  3. Mit kell tennie, ha már benyújtotta a kitöltött uniós cégnyilvántartást
  4. 1. levél: Szolgáltatási számla (2021. szeptember)
  5. 2. levél: Emlékeztető és késedelmi kötbér (2021. október)
  6. 3. levél: Második emlékeztető és bírság (2021. november)
  7. 5. leírás: Utolsó fizetési felhívás (2022. február)
  8. 6. leírás: Fizetetlen számla behajtása (2022. március)
  9. Az uniós cégnyilvántartás üzemeltetője a SEO Digital Marketing B.V.
  10. A csalás, a spam és a katalógusok hosszú távú üzlet
  11. A tapasztalataid és a jelenlegi fejlesztések

  Az EU Vállalkozási Nyilvántartásba való bejelentkezéssel Ön 2 985 € rendel reklámot

  Térjünk vissza az elejére. Az űrlap arra kéri a címzettet, hogy a kitöltött kérdőívet küldje el a következő címre: Eu Business Register, P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, The Netherlands. Ez nem hivatalos írás, hiszen apró betűkkel írják az űrlap oldalán.

  Az űrlap mögött egy megrendelés van az értelmetlen EU Business Register weboldalon (www.EUBusinessRegister.eu) történő reklámozásra. A cég profiljának közzététele díjköteles, de a későbbi frissítések ingyenesek, ahogy azt a nyomtatvány kissé alattomosan megemlíti. Az előfizetés 3 évre szól, évente 1 év automatikus megújulással, a hirdetés költsége 99 093 Ft€995 évente.

  Az előfizetés felmondásához a katalógus üzemeltetőjének legalább két hónapos felmondási idővel kell rendelkeznie. (A “megkapni” kifejezés önmagában is említésre méltó, hiszen előfordulhat, hogy “a posta nem kézbesíti az értesítést”.)

 2. Mi a teendő, ha az uniós cégnyilvántartásból kap egy űrlapot

  Törölje az űrlapot tartalmazó e-mailt, vagy jelölje az üzenetet spamként. Nincs miért aggódnia. A legrosszabb esetben újra megkapja az e-mailt.

  Ha a kitöltött EU Business Register űrlapot visszaküldte a P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, The Netherlands címre, és kifizette, soha nem fogja visszakapni a pénzét.

 3. Mit kell tennie, ha már benyújtotta a kitöltött uniós cégnyilvántartást

  Input jogászok számára: Az alábbi információk nem útmutatók, hanem annak a személynek a tapasztalatai, aki a kitöltött uniós cégnyilvántartási űrlapot benyújtotta. További tanácsért mindig forduljon jogi osztályához.

  A névjegyzék üzemeltetője nem ellenőrzi, hogy az űrlapot a cég nevében eljárni jogosult személy nyújtotta-e be. Elméletileg ez ahhoz a helyzethez vezethet, hogy az egyik vállalat egy másik vállalat nevében tölti ki az űrlapot a verseny keretében. A sérelmet szenvedett vállalatot ezután ismételten felszólítják a díj megfizetésére.

  Ez lehet, hogy éppen egy olyan olvasónk esetében fordul elő, akinek valaki 2021 augusztus közepén adta be a kitöltött űrlapot. Minden kommunikációhoz hozzáférést kaptunk. Mint meggyőződtünk róla, az űrlapon kitöltött adatok nem tartoznak egyetlen gazdasági társasághoz sem. A telefonszám hossza nem felel meg a Cseh Köztársaságban, ahol élek, használt formátumnak.

  “EU Business Register” spam: mi történik, ha nem fizetsz?

 4. 1. levél: Szolgáltatási számla (2021. szeptember)

  Az uniós cégjegyzék katalógus üzemeltetőjének első válasza egy 2021. szeptember közepén küldött e-mail volt. “Ms Andreea, Account Manager” a andreea@accountingebr.eu címről küldött egy számlának megjelölt dokumentumot.

  Ugyanez a dokumentum néhány nappal később hagyományos postai úton érkezett. Mind az e-mail, mind a levél az úgynevezett számla esedékessége után érkezett.

  A számlán nagyon apró betűkkel szerepel, hogy “Sem az EU Business Services Limited, sem az EU Business Register semmilyen módon nem áll kapcsolatban az Európai Unió vagy az Európai Bizottság szervezeteivel vagy intézményeivel”.

  “EU Business Register” spam: mi történik, ha nem fizetsz?

  A katalógus üzemeltetője nem ellenőrzi, hogy ki töltötte ki az űrlapot, és hogy a vállalat nevében eljárni jogosult személy volt-e az. Minden jel arra utal, hogy az EU cégnyilvántartása mögött álló személyek még azt sem ellenőrzik, hogy valódi cégről van-e szó.

  Olvasónk ekkor azt válaszolta, hogy nem tud semmiféle űrlapról vagy megrendelésről. Vagy olyan személy küldhette el, aki nem volt jogosult a cég nevében eljárni, vagy a nyomtatványt tévedésből küldték el.

 5. 2. levél: Emlékeztető és késedelmi kötbér (2021. október)

  A nyomtatvány idegen általi elküldésével kapcsolatos érvek nem váltak be. A katalógus üzemeltetője továbbra is a andreea@accountingebr.eu címen, Andreea néven kommunikál és kéri a számla kifizetését. Ellenkező esetben “bevonja a jogi osztályt” a helyzet megoldása érdekében.

  Az e-mail feladójának IP-címe valóban a hollandiai Amszterdamnak felel meg.

  A második levél 2021. október közepén érkezik. A felszólítás bírsággal 9 859 Ft€99 fenyeget a késedelmes fizetésért és adminisztrációs díjjal 3 486 Ft€35, ha a fizetés nem történik meg a levélben megadott dátumtól számított 28 napon belül.

  “EU Business Register” spam: mi történik, ha nem fizetsz?

  A fizetést a “SEO DIGITAL MARKETING BV / EU Business Register” címre kell teljesíteni a hollandiai Nieuwegeinből. Erről később lesz szó. Az NL04ABNA010101884826 számla a holland ABN AMRO Bank N.V. banknál van. A katalógusüzemeltetők azonban több bankszámlát is használhatnak.

  A feladó levelezési címe: P.O. Box 2021, GA Utrecht, The Netherlands.

 6. 3. levél: Második emlékeztető és bírság (2021. november)

  Az az érv, hogy a nyomtatványt ismeretlen személy töltötte ki és küldte el, nem működik. Andreea asszony azzal fejezi be az e-mailes kommunikációt, hogy bevonja a jogi osztályt az ügybe, és kéri olvasónk ügyvédjének elérhetőségét.

  A jogi osztály bevonásának említése nyilvánvalóan arra irányul, hogy nyomást gyakoroljon az érintett vállalkozásra, hogy fizesse ki a számlát. Még akkor is, ha nem tudni, hogy a megrendelést a cég nevében eljárni jogosult személy küldte-e el.

  Az olvasó hamarosan egy második írásbeli felszólítást is kapott. A SEO Digital Marketing BV egyéves előfizetési díj 99 093 Ft€995, 9 859 Ft€99 késedelmi díj és 3 486 Ft€35 adminisztrációs díj megfizetését követeli. Összesen 112 438 Ft€1129 a vállalkozóra áthárított HÉA nélkül.

  “EU Business Register” spam: mi történik, ha nem fizetsz?

  A fizetést a fizetési felszólításon szereplő dátumtól számított 5 napon belül kell teljesíteni. A levél a felszólításon szereplő dátum után 21 nappal jelent meg a postaládában.

  Az e-mailes kommunikáció novemberben semmi újat nem hoz, pörög, mint a szél a dobozban. A andreea@accountingebr.eu címen Andreea tájékoztat az állítólagos késedelmes fizetésről, az állítólagos tartozásról és a fizetés elmaradásáért járó büntetésről.

  Még mindig nem bizonyította, hogy az EU Business Register nyomtatványt a cég nevében eljárni jogosult személy töltötte ki és küldte el. A fejlemények azonban hamarosan felgyorsulnak. Jogi eljárás indul, új szereplő, a behajtók lépnek be a kommunikációba, és a kiküldött levelek új színt kapnak. Olvasson tovább!

 7. 5. leírás: Utolsó fizetési felhívás (2022. február)

  2022 februárjában újabb levél jelent meg a postaládámban az uniós cégnyilvántartás üzemeltetőjétől. Az utolsó fizetési felszólítás 112 438 Ft€1129 15 nappal a fizetési határidő lejárta után érkezett. A határidő lejárta után a tartozást át kell adni egy adósságkezelő és behajtó cégnek.

  “EU Business Register” spam: mi történik, ha nem fizetsz?

  Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd., amelynek egyetlen elérhetősége a info@whgcollections.com e-mail cím. Ezzel együtt a levélben további 29 877 Ft€300 bírósági illetéket említenek, amely négy hét múlva 49 795 Ft€500-ra emelkedik.

  A levél tartalma többé-kevésbé megegyezik az e-mailes kommunikációval. Érdekes módon a fizetésre vonatkozó “jogi felszólításokat” Dana a credit@accountingebr.eu e-mail címről küldi. Egyetlen Waldberg & Hirsch sem válaszolt elektronikusan.

  Nekem valahogy úgy tűnik, hogy az ellenérdekű fél ebben a szakaszban beletörődött a kettős identitás játékába.

 8. Megnevezés 5: Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. (2022. február)

  Az Andrea asszonnyal folytatott e-mail kommunikáció 2022 februárjáig ördögi körben pörög tovább:

  • Andrea: Beleértve a büntetéseket, ennyivel és ennyivel tartozik.
  • Az olvasónk: Az állítólagos megrendelést olyan személy küldhette, aki nem volt felhatalmazva arra, hogy a cég nevében eljárjon.
  • Andreea: Jogi részlegünk jogi lépéseket fog tenni Ön ellen, kérjük, adja meg ügyvédje elérhetőségét.
  • Az olvasónk: A nyomtatványt a cég vezetőinek tudta és akarata ellenére küldték el.
  • Andreea: Boldog új évet! A jelenlegi tartozás összege 112 438 Ft€1129. Ha nem kerül kifizetésre az adott időpontig, akkor megkezdjük a követelés behajtását.

  És akkor jött. Egy sárga levél keménypapíron a Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd-től.

  “EU Business Register” spam: mi történik, ha nem fizetsz?

  A sűrűn leírt A4-es oldalon található szöveg azt a benyomást kelti, hogy azt egy behajtó cég küldte. A levél fejlécén az áll, hogy a Waldberg & Hirsch adósságbehajtással, csalások kivizsgálásával (rejtett vicc?), hiteljelentés-elemzéssel vagy kockázatkezeléssel foglalkozik.

  A levél lábléce felsorolja azokat az országokat a világon, ahol a Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. állítólag szolgáltatásokat nyújt. Botswana, Irán, Irak, Pakisztán vagy Szíria nyilvánvalóan azt a benyomást hivatott kelteni, hogy ez egy elismert és sikeres, globális jelenléttel rendelkező vállalat.

  Az országok listáján azonban szerepel a 2003-ban felbomlott Jugoszlávia is. Oroszország ismét közvetlenül az Orosz Föderáció után szerepel a listán. Ezek a kirakós játék darabkái, amelyekből kiderül, hogy miről is szól a Waldberg & Hirsch.

  Amint a cikk vége felé megtudja, nem létezik Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. A sárga papíralapú értesítéseket ugyanazok az emberek küldik, akik az EU Business Register leveleit is. Ez egy pszichológiai nyomásgyakorlási módszer, amelynek célja, hogy a címzettet a pereskedéstől és egyéb költségektől való félelemmel rávegyék a fizetésre.

 9. 6. leírás: Fizetetlen számla behajtása (2022. március)

  Az e-mailes kommunikációban semmi érdemleges nem történik azon a biztosítékon kívül, hogy “a megrendelés 3 évre szólt, és a teljes 3 évre szóló előfizetést behajtják”. A furcsa az, hogy ez az üzenet egy olyan e-mail címről érkezett, ahonnan eddig csak a Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. leveleit tükröző üzenetek érkeztek.

  Ismét egy kicsit úgy tűnik számomra, mintha az ellenérdekű fél nem játszotta volna el mindkét szerepet, és nem ismerte volna el, hogy az EU Business Register üzemeltetője és a Waldberg & Hirsch ugyanaz a személy.

  “EU Business Register” spam: mi történik, ha nem fizetsz?

  Van még egy érdekes dolog a sárga levéllel kapcsolatban. A fejlécben szerepel az EU Business Services Ltd., amely állítólag a hitelező.

  Vele azonban semmilyen szerződést vagy megbízást nem kötöttek. A magyarázat egyszerű. A hasonló katalógusok üzemeltetőinek időről időre meg kell változtatniuk a nevüket, mivel ezt viszonylag könnyű ellenőrizni. Amint könnyen kiderül, hogy átverésről van szó, a sikerességi arány csökken. A megoldás a név megváltoztatása.

  Ha a katalóguslistára vonatkozó megbízás teljesen jogszerű lett volna, akkor azt egy másik jogalanynál adták volna fel, mint amelyiknek a Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. behajtja a tartozást.

  Ez a levél volt az utolsó is, amelyet olvasónk kapott. A partner 2022 márciusában az e-mailes levelezést is beszüntette, azzal, hogy 2022 szeptemberéig minden további kommunikációra nincs szükség.

 10. Mi a Waldberg & Hirsch Global Collections Kft.

  Nincs olyan cég, hogy Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. Erre mindenféle bizonyítékom van.

  ☎️ Telefonszám

  A feltüntetett 0031 20 890 8145 telefonszám nem követhető. Egy megbízható, jó hírű céghez lenne visszakövethető. A egy hivatkozás szerint egy olyan céghez tartozik, amely hamis tartozásokról küld információkat. Többször hívtuk a holland számot, és a hívás mindig hangpostára ment.

  🖥️ Waldberg & Hirsch Ltd honlapja

  A WHGCollections.com honlapot (szándékosan nem adunk meg linket) utoljára 2013-ban frissítették, és nem kelti azt a benyomást, hogy egy működő, elismert céghez tartozik. Sehol sincsenek regisztrációs adatok, elérhetőségek, bármilyen személy vagy egyéb információ, amely a cég hitelességét igazolná.

  📜 A Waldberg & Hirsch Kft. nem szerepel a cégjegyzékben

  A holland kereskedelmi nyilvántartás nem ismeri a Waldberg & Hirsch. Más cégadatbázisokban sem található meg – kivéve EU Business Register.

  🏠 A cég székhelye egy amszterdami lakásban található

  A cég honlapján a Herengracht 518, Amsterdam szerepel kapcsolattartási címként. A “világméretű követelésbehajtó cég” székhelye tehát egy lakóházban van a tágabb értelemben vett városközpontban.

  🏤 A levelek mindkét változata ugyanattól a postahivataltól származik

  Mind az EU Business Register üzemeltetőjének fehér levelei, mind a Waldberg & Hirsch Ltd. követelésbehajtó cég sárga levelei ugyanattól a postahivataltól származnak. Mindkét borítékot úgy bélyegezték meg, hogy kézbesíthetetlenség esetén ugyanabba a logisztikai központba a litvániai Vilnius közelében küldjék vissza.

  “EU Business Register” spam: mi történik, ha nem fizetsz?

  A katalógus üzemeltetői Litvániából származnak? Nem hiszem. Minden e-mailt Amszterdamból küldtek, és VPN használata nélkül. Gyanítom, hogy a litván postahivatalt használják a rablók, egyszerűen azért, mert jobb postaköltségeket kínál, mint a holland posta. Nagy mennyiségű levél esetén ez érdekes megtakarítás lehet.

  Ezenkívül a Lietuvos paštas biztosítja a levelek kinyomtatását és márkás borítékba helyezését. Ez további megtakarítást jelent a levelek küldésének pénzügyi és időbeli költségeiben. A feladónak csak fel kell töltenie a címzettek címét, ki kell választania egy levélsablont és ki kell fizetnie a postaköltséget.

 11. Az uniós cégnyilvántartás üzemeltetője a SEO Digital Marketing B.V.

  A hollandiai Nieuwegeinből származó SEO Digital Marketing B.V. cég többször is megjelenik kedvezményezettként a katalógus üzemeltetőjének és a Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. hívásaiban.

  Minden jel arra utal, hogy ez az EU Business Register tényleges üzemeltetője. Bár a katalógus weboldalán az EU Business Services szerepel üzemeltetőként, a holland cégnyilvántartásban nem található meg, még a már megszűnt cégek között sem.

  A SEO Digital Marketing B.V. szerepel a cégjegyzékben. A céget csak 2021. április 15-én alapították 5 975 Ft€60 alaptőkével. A vállalat a 82538115 KvK-számot, a 862510296 RSIN-számot és az NL862510296B01 HÉA-számot kapta. A vállalat székhelye Nieuwegein városában egy közös irodákkal rendelkező épületben található.

  A cég egyedüli tulajdonosa egy bizonyos Cornelis Boot, aki 1952. március 6-án született, a 2022. szeptember 28-án kelt cégbírósági kivonat szerint. Lehetséges azonban, hogy ez egy fehér ló, és valójában valaki más áll az uniós cégjegyzék katalógusa mögött.

  A katalógus háttere a SEO Digital Marketing B.V. megalapítása előtt szintén tisztázatlan marad.

 12. A csalás, a spam és a katalógusok hosszú távú üzlet

  Az EU Business Register-t korábban egy álcég, az EU Business Services Ltd. működtette, amelynek postacíme: P.O. Box 2021, Utrecht, Hollandia. Valamikor 2010 után a név és a cím Amszterdamra változott, és a névjegyzék üzemeltetője elmulasztotta frissíteni a levélben szereplő adatokat. Az EU Business Services Ltd. a holland kereskedelmi nyilvántartásban nem található meg, még a megszűnt cégek között sem.

  A nyomok azonban máshová vezetnek: Malaga, Spanyolország. Az EU Business Services Ltd. cég, amely a Waldberg & Hirsch fent említett domainnevét bejegyezte, a C/Capulino Jauregui Nº2 címen található. Kapcsolattartóként Cees Boot szerepel.

  A levelek egyes régebbi változataiban is a hitelező a spanyol bejegyzésű SEO MARKETING SL. A cég egyedüli ügyvezetője ismét Cornelis Boot. A katalógus akkor European Company Network néven működött.

  Valamikor 2020 körül kezdett megjelenni a katalógus nevének egy másik változata: a World-Business-List a WorldBusinessList.net domain alatt működött. Az űrlapot a következő címre kell küldeni: World-Business-List, Postbox 34, 3700 AA Zeist, Hollandia. A forgatókönyv látszólag ugyanaz, csak a katalógus neve és kialakítása változott. A 2022 szeptemberében legalább 7035 regisztrált céget tartalmazott.

 13. A tapasztalataid és a jelenlegi fejlesztések

  Az uniós cégjegyzék katalógusában becslések szerint több tízezer vállalkozás található Európa-szerte. Megjelennek azok a vállalkozások is, amelyek nem fizették ki számláikat. Milyen tapasztalatai vannak a katalógus üzemeltetőjével kapcsolatban? Előfordult-e már, hogy az EU cégjegyzékben való szerepléssel kapcsolatos tartozás behajtása peres eljárásba torkollott?

  Ha van tapasztalata az EU Business Registerrel kapcsolatban, szívesen várom észrevételeit a cikk alatt vagy a novak@vpnwiki.com e-mail címre küldött e-mailben. Minél naprakészebb információkkal rendelkezünk, annál jobban le tudjuk írni a nyilvánosság számára a katalógus üzemeltetőjének gyakorlatát.

Ez a cikk a EU Business Register oldalon eredetileg cseh nyelven jelent meg ugyanattól a szerzőtől. Ez a bejegyzés annak fordítása. A cikkben leírt tények a szerző csehországi csalásokkal kapcsolatos tapasztalatain alapulnak. Magyarországon a részletek vagy az eljárások eltérhetnek.

Írja meg a véleményét

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük