Spam fra “EU Business Register”: Hvad sker der, hvis du ikke betaler?

Spam fra “EU Business Register”: Hvad sker der, hvis du ikke betaler?

Måske har du også fået denne spam. Emnelinjen kan variere, men indeholder som oftest en variant af EU Business Register. Vedhæftet er en PDF-formular, der oftest har titlen “Kontrol af virksomhedsdata”, og som nogle gange er ledsaget af det aktuelle år. Ved første øjekast ligner det et officielt brev fra et af EU’s kontorer, med blå skrifttype og guldstjerner i en cirkel.

Brevet er ikke fra noget kontor, det er sendt af mennesker med onde intentioner. Bag den tilsyneladende officielle korrespondance gemmer sig en reklameordre til en værdi af tusindvis af euro.

Jeg har arbejdet på denne artikel i over et år. Hvad sker der, hvis du ikke betaler for annoncen? Hvad skete der, efter at bødegebyret blev forhøjet, og gælden blev overdraget til et inkassobureau? Og hvem er den hemmelige operatør af EU’s virksomhedsregister?

 1. ▼ Indholdsfortegnelse
  1. Ved indmeldelse i EU’s virksomhedsregister bestiller du reklame for 2 985 €
  2. Hvad skal du gøre, hvis du modtager en formular fra EU’s virksomhedsregister
  3. Hvad skal du gøre, hvis du har indsendt et udfyldt EU-erhvervsregister
  4. Brev 1: Faktura for tjenesteydelser (september 2021)
  5. Brev 2: Påmindelse og bod for forsinket betaling (oktober 2021)
  6. Brev 3: Anden påmindelse og bøde (november 2021)
  7. Beskrivelse 5: Sidste indkaldelse af betalinger (februar 2022)
  8. Beskrivelse 6: Inddrivelse af en ubetalt regning (marts 2022)
  9. Den ansvarlige for EU-virksomhedsregistret er SEO Digital Marketing B.V.
  10. Svindel, spam og kataloger er en langsigtet forretning
  11. Dine erfaringer og aktuelle udviklinger

  Ved indmeldelse i EU’s virksomhedsregister bestiller du reklame for 2 985 €

  Lad os gå tilbage til begyndelsen. I formularen opfordres modtageren til at sende det udfyldte spørgeskema til Eu Business Register, P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, Holland. Den er ikke officiel, da det står med småt på siden af formularen.

  Bag formularen gemmer sig en ordre til at annoncere på det meningsløse EU Business Register-websted (www.EUBusinessRegister.eu). Der er et gebyr for at offentliggøre en virksomheds profil, men efterfølgende opdateringer er gratis, som det lidt diskret nævnes i formularen. Abonnementet er for tre år med en årlig automatisk fornyelse på et år, prisen for annoncering er 7.425 kr€995 pr. år.

  For at opsige abonnementet skal katalogoperatøren have mindst to måneders varsel. (Udtrykket “modtage” er værd at nævne i sig selv, da det kan ske, at “postvæsenet ikke leverer opsigelsen”).

 2. Hvad skal du gøre, hvis du modtager en formular fra EU’s virksomhedsregister

  Slet e-mailen med formularen, eller marker meddelelsen som spam, så har du intet at bekymre dig om. I værste fald vil du dog modtage e-mailen igen.

  Hvis du har returneret den udfyldte formular for EU-erhvervsregister til P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, Holland, og betalt, får du aldrig dine penge tilbage.

 3. Hvad skal du gøre, hvis du har indsendt et udfyldt EU-erhvervsregister

  Input til advokater: Nedenstående oplysninger er ikke en vejledning, men blot erfaringer fra den person, der har indsendt den udfyldte formular til EU-erhvervsregisteret. Kontakt altid din juridiske afdeling for yderligere rådgivning.

  Registeroperatøren kontrollerer ikke, at formularen er indsendt af en person, der er bemyndiget til at handle på virksomhedens vegne. I teorien kunne dette føre til en situation, hvor en virksomhed udfylder formularen for en anden virksomhed i forbindelse med konkurrence. Den forurettede virksomhed bliver på den måde gentagne gange bedt om at betale gebyret.

  Dette kan være tilfældet for en læser, for hvem en person har indsendt en udfyldt formular i midten af august 2021. Vi har fået adgang til alle meddelelser. Som vi har kontrolleret, tilhører oplysningerne i formularen ikke nogen erhvervsenhed. Desuden svarer længden af telefonnummeret ikke til det format, der anvendes i Tjekkiet.

  Spam fra “EU Business Register”: Hvad sker der, hvis du ikke betaler?

 4. Brev 1: Faktura for tjenesteydelser (september 2021)

  Det første svar fra operatøren af EU’s virksomhedsregisterkatalog var en e-mail i midten af september 2021. “Ms. Andreea, Account Manager” fra andreea@accountingebr.eu sendte et dokument, der var mærket som en faktura.

  Det samme dokument ankom nogle dage senere med almindelig post. Både e-mailen og brevet ankom efter den såkaldte fakturaforfaldsdato.

  På fakturaen står der med småt skrevet, at “Hverken EU Business Services Limited eller EU Business Register på nogen måde er forbundet med organisationer eller institutioner i Den Europæiske Union eller Europa-Kommissionen”.

  Spam fra “EU Business Register”: Hvad sker der, hvis du ikke betaler?

  Katalogoperatøren kontrollerer ikke, hvem der har udfyldt formularen, og om det var en person, der var bemyndiget til at handle på virksomhedens vegne. Alt tyder på, at personerne bag EU’s virksomhedsregister ikke engang kontrollerer, at der er tale om en rigtig virksomhed.

  Vores læser svarede på dette tidspunkt, at han ikke var bekendt med nogen formular eller ordre. Enten var det en person uden bemyndigelse til at handle på vegne af selskabet, eller også var formularen ved en fejl blevet sendt.

 5. Brev 2: Påmindelse og bod for forsinket betaling (oktober 2021)

  Argumenter om at sende formularen af en fremmed person virkede ikke. Katalogoperatøren fortsætter med at kommunikere med andreea@accountingebr.eu under navnet Andreea og anmoder om betaling af fakturaen. I modsat fald vil den “inddrage den juridiske afdeling” for at løse situationen.

  IP-adressen på afsenderen af e-mailen svarer faktisk til Amsterdam, Nederlandene.

  Et andet brev vil blive sendt i midten af oktober 2021. I påmindelsen trues du med en bøde på 739 kr€99 for forsinket betaling og et administrationsgebyr på 261 kr€35, hvis du ikke betaler inden 28 dage efter den dato, der er anført i brevet.

  Argumenter om at sende formularen af en fremmed person viste sig ikke at virke.

  Spam fra “EU Business Register”: Hvad sker der, hvis du ikke betaler?

  Betalingen skal foretages til “SEO DIGITAL MARKETING BV / EU Business Register” fra Nieuwegein i Nederlandene. Desuden vil de drøfte dette senere. Kontoen NL04ABNA010101884826 er i den hollandske bank ABN AMRO Bank N.V. Katalogoperatører kan dog bruge mere end én bankkonto.

  Afsenderens postadresse er P.O. Box 2021, GA Utrecht, Holland.

 6. Brev 3: Anden påmindelse og bøde (november 2021)

  Argumentet om, at formularen er udfyldt og sendt af en ukendt person, virker ikke. Andrea afslutter e-mail-kommunikationen med at oplyse, at hun vil inddrage den juridiske afdeling i sagen og beder om vores læsers advokats kontaktoplysninger.

  Det er tilsyneladende for at presse den pågældende virksomhed til at betale fakturaen, at den juridiske afdeling er blevet inddraget. Dette gælder også, selv om det ikke vides, om ordren blev sendt af en person, der er bemyndiget til at handle på virksomhedens vegne.

  Læseren modtog snart en anden skriftlig påmindelse. SEO Digital Marketing BV kræver betaling af et etårigt abonnement på 7.425 kr€995, et gebyr for forsinket betaling på 739 kr€99 og et administrationsgebyr på 261 kr€35. I alt 8.425 kr€1129 ekskl. moms, som viderefaktureres til iværksætteren.

  Spam fra “EU Business Register”: Hvad sker der, hvis du ikke betaler?

  Betalingen skal ske senest fem dage efter datoen på rykkerskrivelsen. Brevet lå i postkassen 21 dage efter datoen på rykkerskrivelsen.

  E-mail-kommunikation i november bringer intet nyt med sig. Fra andreea@accountingebr.eu informerer Andreea om den påståede forsinkede betaling, den påståede gæld og straffen for manglende betaling.

  Hun skal dog stadig bevise, at formularen til EU-erhvervsregisteret er blevet udfyldt og sendt af en person, der er bemyndiget til at handle på virksomhedens vegne. Udviklingen vil dog snart tage fart. De vil indlede retssager, en ny karakter, inkassofirmaer, vil komme ind i kommunikationen, og de breve, der sendes, vil få en ny farve. Læs videre!

 7. Beskrivelse 5: Sidste indkaldelse af betalinger (februar 2022)

  I februar 2022 dukkede endnu et brev fra operatøren af EU’s virksomhedsregister op i min postkasse. Den sidste opfordring til betaling af 8.425 kr€1129 ankom femten dage efter forfaldsdatoen for betaling. Efter fristen vil de overføre gælden til et gældsforvaltnings- og inddrivelsesselskab.

  Spam fra “EU Business Register”: Hvad sker der, hvis du ikke betaler?

  Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd., hvis eneste kontakt er e-mail adressen info@whgcollections.com. Sammen med dette nævner brevet et ekstra retsafgift på 2.239 kr€300, som vil stige til 3.731 kr€500 efter fire uger.

  Indholdet af brevet svarer mere eller mindre til indholdet af e-mailen. Det er interessant, at de “juridiske meddelelser” om betaling sendes af Dana fra e-mail-adressen credit@accountingebr.eu. Ingen Waldberg & Hirsch har reageret elektronisk.

  Det forekommer mig, at oppositionspartiet på nuværende tidspunkt nu har opgivet at spille det dobbelte identitetsspil.

 8. Beskrivelse 5: Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. (februar 2022)

  E-mail kommunikationen med fru Andrea fortsætter i en ond cirkel indtil februar 2022:

  • Andreea: Inklusiv bøder skylder du så og så meget.
  • Vores læser: Den påståede ordre må være blevet sendt af en person, der ikke var bemyndiget til at handle på vegne af selskabet.
  • Andreea: Vores juridiske afdeling vil tage retlige skridt mod dig; giv os venligst din advokats kontaktoplysninger.
  • Vores læser: Formularen blev sendt uden kendskab til og mod selskabets bestyrelsesmedlemmers vilje.
  • Andreea: Godt nytår! Det aktuelle skyldige beløb er 8.425 kr€1129. Hvis du ikke betaler det inden den og den dato, vil vi påbegynde inkasso.

  Og så kom den. Et gult brev på hårdt papir fra Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

  Spam fra “EU Business Register”: Hvad sker der, hvis du ikke betaler?

  Teksten på den tæt beskrevne A4-side forsøgte at give indtryk af, at det var et inkassobureau, der havde sendt den. På brevhovedet står der, at Waldberg & Hirsch beskæftiger sig med inddrivelse af gæld, bedrageriundersøgelser (en skjult joke?), kreditanalyse og risikostyring.

  I bunden af brevet er der en liste over de lande rundt om i verden, hvor Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd leverer sine tjenester. Botswana, Iran, Irak, Pakistan og Syrien. Det forsøger at give indtryk af, at der er tale om en respekteret og succesfuld virksomhed med en global tilstedeværelse.

  Listen over lande omfatter dog også Jugoslavien, som gik i opløsning i 2003. Rusland er igen opført på listen lige efter Den Russiske Føderation. Disse brikker i puslespillet giver et fingerpeg om, hvad Waldberg & Hirsch handler om.

  Som du vil få at vide ved slutningen af artiklen, findes Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd ikke. De personer, der udsender EU’s erhvervsregisterbreve, sender de gule papiraviserne; dette er en psykologisk afpresningsmetode, hvor frygten for retssager og andre afgifter får modtageren til at betale.

 9. Beskrivelse 6: Inddrivelse af en ubetalt regning (marts 2022)

  Der sker ikke noget væsentligt i e-mail kommunikationen ud over forsikringer om, at “ordren var for tre år, og de vil opkræve hele abonnementet”. Det mærkelige er, at denne meddelelse kom fra en e-mail-adresse, hvorfra der hidtil kun er kommet meddelelser, der viser breve fra Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

  Igen ser det ud til, at modparten ikke har formået at spille begge roller og indrømme, at operatøren af EU’s erhvervsregister og Waldberg & Hirsch er den samme person.

  Spam fra “EU Business Register”: Hvad sker der, hvis du ikke betaler?

  Der er endnu en interessant ting ved det gule brev. I overskriften nævnes EU Business Services Ltd., som skulle være kreditor.

  Der er dog ikke indgået nogen kontrakt eller givet nogen ordre. Forklaringen er enkel. Operatører af lignende kataloger ændrer deres navne, når folk får øje på dem. Hvis kataloget var fuldt ud legitimt, ville det derfor være blevet placeret hos en anden enhed end den, som Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd inddriver gælden for.

  Dette brev var også det sidste, som vores læser modtog. Modparten indstillede også sin e-mailkorrespondance i marts 2022 og erklærede, at yderligere kommunikation var unødvendig indtil september 2022.

 10. Hvad er Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd?

  Der findes ingen virksomhed som Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. Det har jeg alle mulige beviser for.

  ☎️ Telefonnummer

  Det telefonnummer der er angivet som er 0031 20 890 8145, kan ikke spores. Det ville kunne spores til en pålidelig, anerkendt virksomhed. Ifølge en enkelt reference tilhører det et firma, der sender oplysninger om falsk gæld ud. Vi ringede gentagne gange til det hollandske nummer, og opkaldet gik altid på telefonsvarer.

  🖥️ Waldberg & Hirsch Ltd websted

  Hjemmesiden WHGCollections.com (vi oplyser bevidst ikke et link) blev sidst opdateret i 2013 og giver ikke indtryk af at tilhøre en velfungerende, respekteret virksomhed. Der er f.eks. ingen registreringsoplysninger, kontaktoplysninger, nogen personer eller andre oplysninger, der kan bekræfte virksomhedens troværdighed.

  📜 Waldberg & Hirsch Ltd. er ikke optaget i handelsregistret

  Det hollandske handelsregister anerkender ikke Waldberg & Hirsch. Det kan heller ikke findes i andre virksomhedsdatabaser – undtagen EU Business Register.

  🏠 Virksomheden holder til i en lejlighed i Amsterdam

  På virksomhedens hjemmeside angives Herengracht 518, Amsterdam, som kontaktadresse. Det “verdensomspændende inkassofirma” har således hjemsted i en lejlighedskompleks i det større centrum af byen.

  🏤 Begge versioner af brevene kommer fra det samme postkontor

  Både de hvide breve fra EU’s erhvervsregisteroperatør og de gule breve fra inkassofirmaet Waldberg & Hirsch Ltd. stammer fra det samme postkontor. Desuden er begge kuverter med frimærker, der skal returneres til det samme logistikcenter nær Vilnius, Litauen i tilfælde af manglende levering.

  Spam fra “EU Business Register”: Hvad sker der, hvis du ikke betaler?

  Er katalogoperatørerne fra Litauen? Det tror jeg ikke. Alle e-mails blev sendt fra Amsterdam og uden brug af en VPN. Jeg har mistanke om, at det litauiske postkontor bruges af tyve, simpelthen fordi det tilbyder bedre portosatser end det hollandske postkontor. Med store mængder post kan det være en interessant besparelse.

  Desuden tilbyder Lietuvos paštas trykning af breve og indsættelse af dem i en mærkekonvolut. Dette giver yderligere besparelser i de økonomiske og tidsmæssige omkostninger ved at sende breve. Afsenderen behøver kun at uploade modtagernes adresser, vælge en brevskabelon og betale portoen.

 11. Den ansvarlige for EU-virksomhedsregistret er SEO Digital Marketing B.V.

  Virksomheden SEO Digital Marketing B.V. fra Nieuwegein, Holland, optræder gentagne gange som betalingsmodtager i opkaldene fra katalogoperatøren og Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

  Alt tyder på, at det er den faktiske operatør af EU’s erhvervsregister. Men selv om EU Business Services er opført som operatør på katalogets websted, kan det ikke findes i det nederlandske virksomhedsregister, heller ikke blandt opløste virksomheder.

  SEO Digital Marketing B.V. er optaget i handelsregistret. Selskabet blev først stiftet den 15. april 2021 med en aktiekapital på 448 kr€60. Det har identifikationsnumrene KvK-nummer 82538115, RSIN 862510296 og momsnummer NL862510296B01. Virksomheden er i byen Nieuwegein i en bygning med fælles kontorer.

  Selskabets eneste ejer er Cornelis Boot, der ifølge uddrag af handelsregistret af 28. september 2022 blev født den 6. marts 1952. Det er dog muligt, at der er tale om en hvid hest, og at der i virkeligheden er en anden person, der står bag EU’s erhvervsregisterkatalog.

  Baggrunden for kataloget før oprettelsen af SEO Digital Marketing B.V. står også uklart.

 12. Svindel, spam og kataloger er en langsigtet forretning

  EU’s erhvervsregister blev tidligere drevet af et pseudoselskab, EU Business Services Ltd, med postadresse P.O. Box 2021, Utrecht, Holland. Engang efter 2010 skiftede navn og adresse til Amsterdam, og registeroperatøren undlod at opdatere oplysningerne i brevet. Som følge heraf kan EU Business Services Ltd. ikke spores i det hollandske handelsregister, heller ikke blandt de opløste selskaber.

  Men sporet fører et andet sted hen: Malaga, Spanien. Virksomheden EU Business Services Ltd., som har registreret Waldberg & Hirschs domænenavn, er beliggende på adressen C/Capulino Jauregui Nº2. Cees Boot er kontaktpersonen.

  I nogle af de ældre breve er kreditor også det spansk registrerede selskab SEO MARKETING SL. Den eneste administrerende direktør for selskabet er igen Cornelis Boot. Kataloget gik dengang under navnet European Company Network.

  Omkring 2020 begyndte der at dukke en anden variant af katalognavnet op: World-Business-List, der drives på domænet WorldBusinessList.net. Formularen skal sendes til World-Business-List, Postbox 34, 3700 AA Zeist, Holland. Scenariet ser ud til at være det samme; kun katalogets navn og udformning er ændret. I september 2022 havde det mindst 7 035 registrerede virksomheder.

 13. Dine erfaringer og aktuelle udviklinger

  EU’s virksomhedsregisterkatalog omfatter anslået flere titusindvis af virksomheder fra hele Europa. Desuden viser det virksomheder, der stadig mangler at betale deres fakturaer. Hvad er din erfaring med katalogoperatøren? Er en inddrivelse af en fordring for en registrering i EU’s erhvervsregister blevet genstand for en retssag?

  Hvis du har erfaring med EU’s erhvervsregister, bedes du kommentere under artiklen eller sende en e-mail til novak@vpnwiki.com. Jo mere opdaterede oplysninger vi har, jo bedre kan vi beskrive katalogoperatørens praksis for offentligheden.

Denne artikel om EU Business Register blev oprindeligt offentliggjort på tjekkisk af samme forfatter. Dette indlæg er en oversættelse af det. De fakta, der er beskrevet i artiklen, er baseret på forfatterens erfaringer med svindel i Tjekkiet. I andre lande kan detaljer eller procedurer være anderledes.

Skriv din vurdering

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *