Spam z „EU Business Register”: co się stanie, jeśli nie zapłacisz

Spam z „EU Business Register”: co się stanie, jeśli nie zapłacisz

Może i Ty dostałeś ten spam. Temat może być różny, ale zazwyczaj zawiera słowo EU Business Register. W załączniku znajduje się formularz PDF najczęściej zatytułowany „Kontrola danych firmy”, czasem z dołączonym aktualnym rokiem. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak oficjalne pismo z jednego z unijnych urzędów, z użyciem niebieskiej czcionki i złotych gwiazdek ułożonych w koło.

List nie pochodzi z żadnego urzędu, wysyłają go źli ludzie. Za pozornie oficjalną korespondencją kryje się zlecenie reklamowe warte tysiące euro.

Pracuję nad tym artykułem od ponad roku. Co się stanie, jeśli nie zapłacisz za reklamę? Co się stało po tym, jak wzrosła opłata karna i dług został przekazany do firmy windykacyjnej? I kto jest tajnym operatorem unijnego rejestru przedsiębiorstw?

 1. ▼ Spis treści
  1. Zgłaszając się do EU Business Register, zamawiasz reklamę za 2 985 euro
  2. Co zrobić, jeśli otrzymasz formularz z EU Business Register
  3. Co zrobić, jeśli złożyłeś wypełniony EU Business Register
  4. List 1: Faktura za usługi (wrzesień 2021 r.)
  5. Letter 2: Przypomnienie i kara za opóźnienie w płatności (październik 2021)
  6. List 3: Drugie upomnienie i grzywna (listopad 2021)
  7. List 4: Ostatnie wezwanie do zapłaty (luty 2022)
  8. List 6: Windykacja niezapłaconego rachunku (marzec 2022)
  9. Operatorem rejestru przedsiębiorstw UE jest firma SEO Digital Marketing B.V.
  10. Oszustwa, spam i katalogi to długoterminowy biznes
  11. Wasze doświadczenie i aktualny rozwój

  Zgłaszając się do EU Business Register, zamawiasz reklamę za 2 985 euro

  Wróćmy do początku. Formularz zachęca odbiorcę do wysłania wypełnionego kwestionariusza na adres Eu Business Register, P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, Holandia. Nie jest to oficjalne pismo, gdyż znajduje się ono małym druczkiem z boku formularza.

  Za formularzem kryje się zamówienie na reklamę na bezsensownej stronie EU Business Register (www.EUBusinessRegister.eu). Za opublikowanie profilu firmy pobierana jest opłata, ale kolejne aktualizacje są bezpłatne, o czym trochę podstępnie wspomina formularz. Abonament jest na trzy lata z corocznym automatycznym przedłużeniem o rok, koszt reklamy to 4 303 zł€995 rocznie.

  Aby wypowiedzieć abonament; operator katalogu musi otrzymać co najmniej dwumiesięczne wypowiedzenie. (Określenie „otrzymać” jest warte uwagi samo w sobie, gdyż może się zdarzyć, że „poczta nie dostarczy wypowiedzenia”).

 2. Co zrobić, jeśli otrzymasz formularz z EU Business Register

  Usuń maila z formularzem lub oznacz wiadomość jako spam. Wtedy nie masz się czym przejmować. Jednak w najgorszym wypadku otrzymasz maila ponownie.

  Jeśli odesłałeś wypełniony formularz EU Business Register na adres P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, Holandia i zapłaciłeś, nigdy już nie zobaczysz swoich pieniędzy.

 3. Co zrobić, jeśli złożyłeś wypełniony EU Business Register

  Informacja dla prawników: Poniższe informacje nie są poradnikiem typu how-to, lecz doświadczeniem osoby, która złożyła wypełniony formularz EU Business Register. Zawsze skonsultuj się ze swoim działem prawnym w celu uzyskania dalszych porad.

  Operator katalogu nie sprawdza, czy formularz został złożony przez osobę upoważnioną do działania w imieniu firmy. Teoretycznie może to prowadzić do sytuacji, w której jedna firma wypełnia formularz za inną firmę w ramach konkurencji. Poszkodowana firma jest wówczas wielokrotnie wzywana do uiszczenia opłaty.

  Tak może być w przypadku czytelnika, dla którego ktoś złożył wypełniony formularz w połowie sierpnia 2021 roku. Uzyskaliśmy dostęp do wszystkich komunikatów. Jak sprawdziliśmy, informacje zawarte w formularzu nie należą do żadnego podmiotu gospodarczego. Ponadto długość numeru telefonu nie odpowiada formatowi stosowanemu w Czechach.

  Spam z „EU Business Register”: co się stanie, jeśli nie zapłacisz

 4. List 1: Faktura za usługi (wrzesień 2021 r.)

  Pierwszą odpowiedzią operatora katalogu EU Business Register był e-mail w połowie września 2021 r. „Pani Andreea, Account Manager” z andreea@accountingebr.eu przesłała dokument oznaczony jako faktura.

  Ten sam dokument dotarł kilka dni później pocztą tradycyjną. Zarówno mail jak i list dotarły po tzw. terminie płatności faktury.

  Na fakturze drobnym drukiem napisano, że „Ani EU Business Services Limited, ani EU Business Register nie są w żaden sposób powiązane z organizacjami lub instytucjami Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej”.

  Spam z „EU Business Register”: co się stanie, jeśli nie zapłacisz

  Osoba odpowiedzialna za katalog nie sprawdza, kto wypełnił formularz i czy była to osoba upoważniona do działania w imieniu firmy. Wszystko wskazuje na to, że osoby stojące za unijnym rejestrem przedsiębiorstw nie sprawdzają nawet, czy jest to prawdziwa firma.

  Nasz czytelnik odpowiedział na tym etapie, że nie wiedział o żadnym formularzu ani zleceniu. Albo była to osoba bez uprawnień do działania w imieniu firmy, albo formularz został wysłany omyłkowo.

 5. Letter 2: Przypomnienie i kara za opóźnienie w płatności (październik 2021)

  Argumenty o wysłaniu formularza przez obcą osobę nie przyniosły efektu. Operator katalogu nadal komunikuje się z andreea@accountingebr.eu pod imieniem Andreea i żąda zapłaty faktury. W przeciwnym razie „zaangażuje dział prawny” w celu rozwiązania sytuacji.

  Adres IP nadawcy wiadomości e-mail rzeczywiście odpowiada Amsterdamowi, Holandia.

  Drugi list przyjdzie w połowie października 2021 roku. Upomnienie grozi grzywną w wysokości 428 zł€99 za zwłokę oraz opłatą administracyjną w wysokości 151 zł€35, jeśli nie dokonasz zapłaty w ciągu dwudziestu ośmiu dni od daty podanej w piśmie.

  Argumenty o wysłaniu formularza przez obcą osobę nie zadziałały.

  Spam z „EU Business Register”: co się stanie, jeśli nie zapłacisz

  Płatność ma być dokonana na rzecz „SEO DIGITAL MARKETING BV / EU Business Register” z Nieuwegein w Holandii. Ponadto, omówią to później. Konto NL04ABNA0101884826 jest w holenderskim banku ABN AMRO Bank N.V. Jednak operatorzy katalogów mogą używać więcej niż jednego konta bankowego.

  Adres korespondencyjny nadawcy to P.O. Box 2021, GA Utrecht, Holandia.

 6. List 3: Drugie upomnienie i grzywna (listopad 2021)

  Nie działa argument, że formularz został wypełniony i wysłany przez nieznaną osobę. Pani Andreea kończy komunikację mailową, informując, że zaangażuje w sprawę dział prawny i prosi o dane kontaktowe adwokata naszego czytelnika.

  Wzmianka o zaangażowaniu działu prawnego ma najwyraźniej na celu wywarcie presji na zainteresowanym przedsiębiorcy, aby zapłacił fakturę. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy nie wiadomo, czy zamówienie zostało wysłane przez osobę upoważnioną do działania w imieniu firmy.

  Czytelnik wkrótce otrzymał drugie pisemne upomnienie. SEO Digital Marketing BV żąda zapłaty rocznej opłaty abonamentowej w wysokości 4 303 zł€995, opłaty za zwłokę w wysokości 428 zł€99 oraz opłaty administracyjnej w wysokości 151 zł€35. Razem 4 883 zł€1129 bez podatku VAT, który jest przekazywany przedsiębiorcy.

  Spam z „EU Business Register”: co się stanie, jeśli nie zapłacisz

  Płatności należy dokonać w ciągu pięciu dni od daty na upomnieniu. List pojawił się w skrzynce pocztowej po dwudziestu jeden dniach od daty na upomnieniu.

  Komunikacja mailowa w listopadzie nie wnosi nic nowego; kręci się jak wiatr w polu. Z andreea@accountingebr.eu Andreea informuje o rzekomym spóźnieniu się z płatnością, o rzekomym długu i o karze za brak zapłaty.

  Nadal musi udowodnić, że formularz EU Business Register został wypełniony i wysłany przez osobę upoważnioną do działania w imieniu firmy. Jednak rozwój sytuacji wkrótce nabierze tempa. Zainicjują postępowania sądowe, do komunikacji wkroczy nowa postać – windykatorzy, a wysyłane pisma będą miały nowy kolor. Czytaj dalej!

 7. List 4: Ostatnie wezwanie do zapłaty (luty 2022)

  W lutym 2022 roku w mojej skrzynce pocztowej pojawił się kolejny list od operatora unijnego rejestru przedsiębiorstw. Ostatnie wezwanie do zapłaty w wysokości 4 883 zł€1129 nadeszło piętnaście dni po upływie terminu płatności. Po upływie terminu przekażą dług firmie zajmującej się zarządzaniem i odzyskiwaniem długów.

  Spam z „EU Business Register”: co się stanie, jeśli nie zapłacisz

  Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd., której jedynym kontaktem jest adres e-mail info@whgcollections.com. Wraz z tym, pismo wspomina o dodatkowej opłacie sądowej w wysokości 1 297 zł€300, która wzrośnie do 2 162 zł€500 po czterech tygodniach.

  Treść listu mniej więcej powiela komunikację mailową. Co ciekawe, „wezwania prawne” do zapłaty są wysyłane przez Dana z adresu mailowego credit@accountingebr.eu. Żadna z firm Waldberg & Hirsch nie odpowiedziała elektronicznie.

  Dziwne jest dla mnie, że strona przeciwna zrezygnowała na tym etapie z gry w podwójną tożsamość.

 8. Opis 5: Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. (luty 2022)

  Komunikacja mailowa z panią Andreą nadal kręci się w błędnym kole aż do lutego 2022 roku:

  • Andreea: Łącznie z karami jesteś winien tyle i tyle.
  • Nasz czytelnik: Rzekome zlecenie musiało zostać wysłane przez osobę, która nie była upoważniona do działania w imieniu firmy.
  • Andreea: Nasz dział prawny podejmie wobec Pana działania prawne; prosimy o podanie danych kontaktowych adwokata.
  • Nasz czytelnik: Formularz został wysłany bez wiedzy i wbrew woli dyrektorów firmy.
  • Andreea: Szczęśliwego Nowego Roku! Aktualna kwota należności to 4 883 zł€1129. Jeśli nie zapłacisz jej do takiej i takiej daty, rozpoczniemy windykację.

  I wtedy nadeszło. Żółty list na twardym papierze od Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

  Spam z „EU Business Register”: co się stanie, jeśli nie zapłacisz

  Tekst na gęsto opisanej kartce A4 starał się sprawiać wrażenie, że wysłała go firma windykacyjna. Na papierze firmowym wspomniano, że Waldberg & Hirsch zajmuje się odzyskiwaniem długów, dochodzeniem w sprawie oszustw (ukryty żart?), analizą raportów kredytowych i zarządzaniem ryzykiem.

  W stopce listu wymieniono kraje świata, w których Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd świadczy swoje usługi. Botswana, Iran, Irak, Pakistan i Syria. Stara się to sprawić wrażenie, że jest to szanowana i odnosząca sukcesy firma o globalnym zasięgu.

  Na liście państw znajduje się jednak Jugosławia, która rozpadła się w 2003 roku. Rosja znów jest wymieniona zaraz po Federacji Rosyjskiej. Te elementy układanki dają wskazówkę, o co chodzi Waldbergowi & Hirschowi.

  Jak dowiesz się do końca artykułu, nie ma żadnej firmy Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. Osoby, które wysyłają pisma z EU Business Register wysyłają zawiadomienia na żółtym papierze, jest to metoda nacisku psychologicznego, gdzie strach przed procesami sądowymi i innymi opłatami zmusza odbiorcę do zapłaty.

 9. List 6: Windykacja niezapłaconego rachunku (marzec 2022)

  W komunikacji mailowej nie dzieje się nic istotnego poza zapewnieniami, że „zamówienie było na trzy lata i ściągną pełny abonament”. Dziwne jest to, że wiadomość ta przyszła z adresu e-mail, z którego do tej pory przychodziły tylko wiadomości będące odzwierciedleniem listów od Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

  Ponownie można odnieść wrażenie, że strona przeciwna nie wcieliła się w obie role i przyznała, że operator EU Business Register i Waldberg & Hirsch to ta sama osoba.

  Spam z „EU Business Register”: co się stanie, jeśli nie zapłacisz

  W żółtym liście jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. W nagłówku wymieniona jest EU Business Services Ltd., która ma być wierzycielem.

  Nie doszło jednak do zawarcia umowy ani zamówienia. Wyjaśnienie jest proste. Operatorzy podobnych katalogów zmieniają swoje nazwy, gdy tylko ludzie się połapią. Gdyby więc wpis do katalogu był w pełni legalny, to zostałby umieszczony u innego podmiotu niż ten, dla którego Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd odzyskuje dług.

  Ten list był też ostatnim, jaki otrzymał nasz czytelnik. Kontrahent zaprzestał również korespondencji mailowej w marcu 2022 roku, stwierdzając, że dalsza komunikacja jest zbędna do września 2022 roku.

 10. Czym jest Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd?

  Nie ma takiej firmy jak Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. Mam na to wszelkie dowody.

  ☎️ Numer telefonu

  Podany numer telefonu, 0031 20 890 8145, jest nie do namierzenia. Byłby możliwy do namierzenia przez zaufaną, renomowaną firmę. Według jednej wzmianki, należy on do firmy, która rozsyła informacje o fałszywych długach. Dzwoniliśmy na holenderski numer wielokrotnie, a połączenie zawsze przechodziło na pocztę głosową.

  🖥️ Strona internetowa Waldberg & Hirsch Ltd

  Strona WHGCollections.com (celowo nie podajemy linku) była ostatnio aktualizowana w 2013 roku i nie sprawia wrażenia, że należy do sprawnej, szanowanej firmy. Na przykład brak danych rejestrowych, danych kontaktowych, jakichkolwiek osób, czy innych informacji pozwalających zweryfikować wiarygodność firmy.

  📜 Waldberg & Hirsch Ltd. nie figuruje w rejestrze handlowym

  Holenderski rejestr handlowy nie uznaje Waldberg & Hirsch. Nie można jej również znaleźć w innych bazach firm – poza EU Business Register.

  🏠 Firma znajduje się w mieszkaniu w Amsterdamie

  Na stronie internetowej firmy jako adres kontaktowy podano Herengracht 518, Amsterdam. „Światowa firma windykacyjna” ma więc siedzibę w apartamentowcu w szeroko rozumianym centrum miasta.

  🏤 Obie wersje listów pochodzą z tej samej poczty

  Zarówno białe listy od operatora EU Business Register, jak i żółte od firm windykacyjnych Waldberg & Hirsch Ltd pochodzą z tego samego urzędu pocztowego. Ponadto obie koperty mają znaczki, aby w przypadku niedostarczenia ich, przesłano je do tego samego centrum logistycznego pod Wilnem na Litwie.

  Spam z „EU Business Register”: co się stanie, jeśli nie zapłacisz

  Czy operatorzy katalogów pochodzą z Litwy? Nie wydaje mi się. Wszystkie maile zostały wysłane z Amsterdamu i bez użycia VPN. Podejrzewam, że litewska poczta jest wykorzystywana przez rabusiów po prostu dlatego, że oferuje lepsze stawki pocztowe niż poczta holenderska. Przy dużych ilościach przesyłek może to być ciekawa oszczędność.

  Ponadto Lietuvos paštas zapewnia druk listów i ich wkładanie do markowej koperty. Przynosi to dodatkowe oszczędności w kosztach finansowych i czasowych związanych z wysyłką listów. Nadawca musi jedynie wgrać adresy odbiorców, wybrać szablon listu i opłacić przesyłkę.

 11. Operatorem rejestru przedsiębiorstw UE jest firma SEO Digital Marketing B.V.

  Firma SEO Digital Marketing B.V. z Nieuwegein w Holandii wielokrotnie pojawia się jako odbiorca w wezwaniach od operatora katalogu i Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

  Wszystko wskazuje na to, że jest to faktyczny operator EU Business Register. Jednak, mimo że na stronie katalogu wymieniają EU Business Services jako operatora, nie można go znaleźć w holenderskim rejestrze przedsiębiorstw, nawet wśród rozwiązanych firm.

  Firma SEO Digital Marketing B.V. widnieje w rejestrze gospodarczym. Firma została założona dopiero 15 kwietnia 2021 roku z kapitałem zakładowym w wysokości 259 zł€60. Posiada ona numery identyfikacyjne KvK-numer 82538115, RSIN 862510296 oraz numer VAT NL862510296B01. Firma znajduje się w mieście Nieuwegein w budynku ze wspólnymi biurami.

  Jedynym właścicielem firmy jest niejaki Cornelis Boot, urodzony 6 marca 1952 roku, według wyciągu z rejestru handlowego z 28 września 2022 roku. Możliwe jednak, że to biały koń i za katalogiem unijnego rejestru przedsiębiorstw stoi w rzeczywistości ktoś inny.

  Niejasne pozostaje również tło katalogu przed powstaniem SEO Digital Marketing B.V.

 12. Oszustwa, spam i katalogi to długoterminowy biznes

  EU Business Register był wcześniej prowadzony przez pseudo-firmę, EU Business Services Ltd, z adresem pocztowym P.O. Box 2021, Utrecht, Holandia. Jakiś czas po 2010 r. nazwa i adres zmieniły się na Amsterdam, a operator katalogu zaniedbał aktualizację informacji w piśmie. W rezultacie EU Business Services Ltd. jest nie do odnalezienia w holenderskim rejestrze handlowym, nawet wśród rozwiązanych spółek.

  Ślad prowadzi jednak gdzie indziej: Malaga, Hiszpania. Firma EU Business Services Ltd., która zarejestrowała nazwę domeny Waldberg & Hirsch, znajduje się przy C/Capulino Jauregui Nº2. Cees Boot jest osobą kontaktową.

  Również w niektórych starszych pismach wierzycielem jest zarejestrowana w Hiszpanii spółka SEO MARKETING SL. Wyłącznym dyrektorem zarządzającym firmy jest ponownie Cornelis Boot. Katalog działał wówczas pod nazwą European Company Network.

  Gdzieś około 2020 roku zaczęła pojawiać się kolejna odmiana nazwy katalogu: World-Business-List działający w domenie WorldBusinessList.net. Formularz należy wysłać do World-Business-List, Postbox 34, 3700 AA Zeist, The Netherlands. Scenariusz wydaje się być taki sam, zmieniła się tylko nazwa i wygląd katalogu. We wrześniu 2022 roku miał on co najmniej 7 035 zarejestrowanych firm.

 13. Wasze doświadczenie i aktualny rozwój

  W katalogu EU Business Register znajduje się szacunkowo kilkadziesiąt tysięcy firm z całej Europy. Dodatkowo wyświetla przedsiębiorstwa, które muszą jeszcze zapłacić swoje faktury. Jakie są Wasze doświadczenia z operatorem katalogu? Czy windykacja należności za wpis do EU Business Register trafiła na drogę sądową?

  Jeśli masz doświadczenia z Unijnym Rejestrem Przedsiębiorców, prosimy o komentarz pod artykułem lub mailem na adres novak@vpnwiki.com. Im więcej aktualnych informacji będziemy mieli, tym lepiej będziemy mogli opisać publicznie praktyki operatora katalogu.

Ten artykuł o EU Business Register został pierwotnie opublikowany w języku czeskim przez tego samego autora. Niniejszy post jest jego tłumaczeniem. Fakty opisane w artykule oparte są na doświadczeniach autora z oszustwami w Czechach. W innych krajach szczegóły lub procedury mogą się różnić.

Podziel się swoim doświadczeniem

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *