Spam från “EU Business Register”: vad händer om du inte betalar?

Spam från “EU Business Register”: vad händer om du inte betalar?

Du kanske också fick skräppost. Ämnesraden kan variera, men innehåller vanligtvis en variant av EU Business Register. Bifogat är ett PDF-formulär som oftast har titeln “Kontroll av företagsuppgifter”, ibland tillsammans med det aktuella året. Vid en första anblick ser det ut som ett officiellt brev från ett av EU:s kontor, med blått typsnitt och guldstjärnor arrangerade i en cirkel.

Brevet kommer inte från något kontor, det är skickat av onda bedragare. Bakom den till synes officiella korrespondensen döljer sig en reklamorder värd tusentals euro.

Jag har arbetat på den här artikeln i över ett år. Vad händer om du inte betalar för annonsen? Vad hände efter att sanktionsavgiften höjdes och skulden överlämnades till ett inkassobolag? Och vem är den hemliga operatören av EU:s företagsregister?

 1. ▼ Innehållsförteckning
  1. Du beställer reklam för 2 985 euro genom att anmäla dig till EU:s företagsregister
  2. Vad ska du göra om du får ett formulär från EU:s företagsregister
  3. Vad ska du göra om du har skickat in ett ifyllt EU-företagsregister
  4. Brev 1: Faktura för tjänster (september 2021)
  5. Brev 2: Påminnelse och förseningsavgift (oktober 2021)
  6. Brev 3: Andra påminnelse och böter (november 2021)
  7. Brev 4: Sista betalningsuppmaning (februari 2022)
  8. Brev 6: Indrivning av en obetald räkning (mars 2022)
  9. Den som driver EU:s företagsregister är SEO Digital Marketing B.V.
  10. Svindel, skräppost och kataloger är en långsiktig verksamhet
  11. Din erfarenhet och nuvarande utveckling

  Du beställer reklam för 2 985 euro genom att anmäla dig till EU:s företagsregister

  Låt oss gå tillbaka till början. I formuläret uppmanas mottagaren att skicka det ifyllda frågeformuläret till Eu Business Register, P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, Nederländerna. Detta är ingen officiell skrivning, eftersom det står med små bokstäver på sidan av formuläret.

  Bakom formuläret finns en beställning av reklam på den meningslösa webbplatsen EU Business Register (www.EUBusinessRegister.eu). Det finns en avgift för att publicera ett företags profil, men efterföljande uppdateringar är gratis, vilket blanketten nämner lite underfundigt. Prenumerationen gäller i tre år med en årlig automatisk förnyelse på ett år, kostnaden för annonsering är 11 612 kr€995 per år.

  För att säga upp abonnemanget måste katalogoperatören få minst två månaders uppsägningstid. (Termen “ta emot” är värd att nämna i sig själv, eftersom det kan hända att “postkontoret inte levererar uppsägningen”).

 2. Vad ska du göra om du får ett formulär från EU:s företagsregister

  Radera e-postmeddelandet med formuläret eller markera meddelandet som skräppost. Då har du inget att oroa dig för. I värsta fall kommer du dock att få e-postmeddelandet igen.

  Om du har skickat tillbaka den ifyllda blanketten för EU Business Register till P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, Nederländerna och betalat, får du aldrig tillbaka dina pengar.

 3. Vad ska du göra om du har skickat in ett ifyllt EU-företagsregister

  Input för advokater: Informationen nedan är inte en handbok, utan en erfarenhet från den person som har skickat in den ifyllda blanketten för EU-företagsregistret. Kontakta alltid din juridiska avdelning för ytterligare rådgivning.

  Registreringsoperatören kontrollerar inte att formuläret har lämnats in av en person som är behörig att agera på företagets vägnar. I teorin skulle detta kunna leda till en situation där ett företag fyller i formuläret för ett annat företags räkning i samband med konkurrens. Det företag som drabbats av detta uppmanas då upprepade gånger att betala avgiften.

  Detta kan vara fallet för en läsare för vilken någon skickade in ett ifyllt formulär i mitten av augusti 2021. Vi har fått tillgång till all kommunikation. Som vi har kontrollerat tillhör uppgifterna i formuläret inte någon företagsenhet. Dessutom motsvarar längden på telefonnumret inte det format som används i Tjeckien.

  Spam från “EU Business Register”: vad händer om du inte betalar?

 4. Brev 1: Faktura för tjänster (september 2021)

  Det första svaret från operatören för EU:s företagsregisterkatalog var ett e-postmeddelande i mitten av september 2021. “Ms Andreea, Account Manager” från andreea@accountingebr.eu skickade ett dokument märkt som en faktura.

  Samma dokument kom några dagar senare med vanlig post. Både e-postmeddelandet och brevet kom efter den s.k. förfallodagen för fakturan.

  På fakturan står det med små bokstäver att “Varken EU Business Services Limited eller EU Business Register är på något sätt associerade med organisationer eller institutioner inom Europeiska unionen eller Europeiska kommissionen”.

  Spam från “EU Business Register”: vad händer om du inte betalar?

  Katalogoperatören kontrollerar inte vem som har fyllt i formuläret och om det är en person som är behörig att agera för företagets räkning. Allt tyder på att personerna bakom EU:s företagsregisterkatalog inte ens kontrollerar att det är ett riktigt företag.

  Vår läsare svarade i detta skede att han inte kände till något formulär eller någon beställning. Antingen var det en person som inte hade befogenhet att agera för företagets räkning eller så hade blanketten skickats felaktigt.

 5. Brev 2: Påminnelse och förseningsavgift (oktober 2021)

  Argumenten om att blanketten skickades av en främling fungerade inte. Katalogoperatören fortsätter att kommunicera med andreea@accountingebr.eu under namnet Andreea och begär betalning av fakturan. Annars kommer den att “involvera den juridiska avdelningen” för att lösa situationen.

  IP-adressen för avsändaren av e-postmeddelandet motsvarar faktiskt Amsterdam, Nederländerna.

  Ett andra brev kommer att skickas i mitten av oktober 2021. I påminnelsen hotas det med böter på 1 155 kr€99 för försenad betalning och en administrationsavgift på 408 kr€35 om du inte betalar inom tjugoåtta dagar från det datum som anges i brevet.

  Argumenten om att skicka formuläret av en främling fungerade inte.

  Spam från “EU Business Register”: vad händer om du inte betalar?

  Betalningen ska göras till “SEO DIGITAL MARKETING BV / EU Business Register” från Nieuwegein i Nederländerna. Dessutom kommer de att diskutera detta senare. Kontot NL04ABNA010101884826 finns hos den nederländska banken ABN AMRO Bank N.V. Katalogoperatörer kan dock använda mer än ett bankkonto.

  Avsändarens postadress är P.O. Box 2021, GA Utrecht, Nederländerna.

 6. Brev 3: Andra påminnelse och böter (november 2021)

  Argumentet att blanketten fylldes i och skickades av en okänd person fungerar inte. Andreea avslutar e-postkommunikationen med att säga att hon kommer att involvera den juridiska avdelningen i fallet och ber om kontaktuppgifter till vår läsares advokat.

  Att den juridiska avdelningen involveras är tydligen ett sätt att pressa det berörda företaget att betala fakturan. Detta gäller även om det inte är känt om beställningen skickades av en person som var behörig att agera på företagets vägnar.

  Läsaren fick snart en annan skriftlig påminnelse. SEO Digital Marketing BV kräver betalning av en ettårig prenumerationsavgift på 11 612 kr€995, en förseningsavgift på 1 155 kr€99 och en administrationsavgift på 408 kr€35. Totalt 13 176 kr€1129 exklusive moms, som överförs till företagaren.

  Spam från “EU Business Register”: vad händer om du inte betalar?

  Betalning ska ske inom fem dagar från och med datumet på påminnelsen. Brevet kom in i brevlådan 21 dagar efter datumet på påminnelsen.

  E-postkommunikationen i november är inget nytt, den snurrar som vinden i en låda. Från andreea@accountingebr.eu informerar Andreea om den påstådda sena betalningen, den påstådda skulden och påföljden för utebliven betalning.

  Hon måste fortfarande bevisa att EU-företagsregistret har fyllts i och skickats av en person som är behörig att agera på företagets vägnar. Utvecklingen kommer dock snart att ta fart. De kommer att inleda rättsliga förfaranden, en ny karaktär, inkassoföretag, kommer att komma in i kommunikationen och de brev som skickas kommer att få en ny färg. Läs vidare!

 7. Brev 4: Sista betalningsuppmaning (februari 2022)

  I februari 2022 dök ytterligare ett brev från operatören för EU:s företagsregister upp i min brevlåda. Den sista betalningsuppmaningen på 13 176 kr€1129 kom femton dagar efter förfallodagen för betalning. Efter tidsfristen kommer de att överföra skulden till ett företag för skuldhantering och indrivning.

  Spam från “EU Business Register”: vad händer om du inte betalar?

  Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd., vars enda kontakt är e-postadressen info@whgcollections.com. Tillsammans med detta nämns i brevet en extra domstolsavgift på 3 501 kr€300, som kommer att öka till 5 835 kr€500 efter fyra veckor.

  Innehållet i brevet är mer eller mindre detsamma som i e-postmeddelandet. Intressant nog skickas de “rättsliga meddelanden” om betalning av Dana från e-postadressen credit@accountingebr.eu. Ingen Waldberg & Hirsch svarade elektroniskt.

  Det slår mig att oppositionspartiet i det här skedet har resignerat och har gett upp med att spela spelet med dubbla identiteter.

 8. Brev 5: Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. (februari 2022)

  E-postkommunikationen med Andrea fortsätter att snurra i en ond cirkel fram till februari 2022:

  • Andreea: Du är skyldig så och så mycket, inklusive straffavgifter.
  • Vår läsare: Den påstådda beställningen måste ha skickats av en person som inte var behörig att agera på företagets vägnar.
  • Andreea: Vår juridiska avdelning kommer att vidta rättsliga åtgärder mot dig; vänligen ge oss kontaktuppgifter till din advokat.
  • Vår läsare: Formuläret har skickats utan vetskap om och mot företagets ledning.
  • Andreea: Gott nytt år! Det nuvarande skuldbeloppet är 13 176 kr€1129. Om du inte betalar det senast det och det datumet kommer vi att inleda inkasso.

  Och sedan kom den. Ett gult brev på hårt papper från Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

  Spam från “EU Business Register”: vad händer om du inte betalar?

  Texten på den tätt beskrivna A4-sidan försökte ge intryck av att det var ett inkassobolag som skickat den. I brevhuvudet står det att Waldberg & Hirsch arbetar med indrivning av fordringar, bedrägeriutredningar (ett dolt skämt?), analys av kreditupplysningar och riskhantering.

  I brevets fotnot listas de länder runt om i världen där Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd tillhandahåller sina tjänster. Botswana, Iran, Irak, Pakistan och Syrien. Man försöker ge intryck av att detta är ett respekterat och framgångsrikt företag med global närvaro.

  I förteckningen över länder ingår dock Jugoslavien, som splittrades 2003. Ryssland finns återigen med på listan direkt efter Ryska federationen. Dessa pusselbitar ger en ledtråd till vad Waldberg & Hirsch handlar om.

  Som du kommer att få veta i slutet av artikeln finns det inget Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. De personer som skickar ut EU:s företagsregisterbrev skickar ut de gula pappersmeddelanden; detta är en psykologisk påtryckningsmetod, där rädslan för rättstvister och andra avgifter får mottagaren att betala.

 9. Brev 6: Indrivning av en obetald räkning (mars 2022)

  Inget väsentligt händer i e-postmeddelandet förutom försäkringar om att “beställningen gällde i tre år och de kommer att driva in hela abonnemanget”. Det märkliga är att detta meddelande kom från en e-postadress från vilken det hittills bara har kommit meddelanden som speglar brev från Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

  Återigen verkar det som om motparten har misslyckats med att spela båda rollerna och medge att operatören av EU:s företagsregister och Waldberg & Hirsch är samma person.

  Spam från “EU Business Register”: vad händer om du inte betalar?

  Det finns ytterligare en intressant sak med det gula brevet. I rubriken nämns EU Business Services Ltd., som ska vara borgenär.

  Det finns dock inget kontrakt eller någon beställning. Förklaringen är enkel. De som driver liknande kataloger ändrar sina namn när folk får upp ögonen för dem. Om kataloguppgifterna var helt legitima skulle de därför ha placerats hos en annan enhet än den som Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd driver in skulden för.

  Detta brev var också det sista som vår läsare fick. Motparten upphörde också med e-postkorrespondens i mars 2022 och uppgav att ytterligare kommunikation var onödig fram till september 2022.

 10. Vad är Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd?

  Det finns inget företag som heter Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. Jag har alla typer av bevis för detta.

  ☎️ Telefonnummer

  Det angivna telefonnumret 0031 20 890 8145 går inte att spåra. Det skulle kunna spåras till ett pålitligt och välrenommerat företag. Enligt en referens tillhör det ett företag som skickar ut information om falska skulder. Vi ringde det nederländska numret upprepade gånger, men samtalet gick alltid till röstbrevlådan.

  🖥️ Waldberg & Hirsch Ltd webbplats

  Webbplatsen WHGCollections.com (vi tillhandahåller medvetet ingen länk) uppdaterades senast 2013 och ger inte intryck av att tillhöra ett fungerande, respekterat företag. Till exempel inga registreringsuppgifter, kontaktuppgifter, personer eller annan information som kan verifiera företagets trovärdighet.

  📜 Waldberg & Hirsch Ltd. är inte uppskriven i handelsregistret

  Det nederländska handelsregistret känner inte till Waldberg & Hirsch. Det finns inte heller i andra företagsdatabaser – förutom EU Business Register.

  🏠 Företaget har en lägenhet i Amsterdam

  På företagets webbplats anges Herengracht 518, Amsterdam, som kontaktadress. Det “världsomspännande inkassobolaget” har alltså sitt säte i ett hyreshus i den större stadskärnan.

  🏤 Båda versionerna av breven kommer från samma postkontor

  Både de vita breven från operatören EU Business Register och de gula breven från inkassobolaget Waldberg & Hirsch Ltd kommer från samma postkontor. Dessutom har båda kuverten frimärken som ska returneras till samma logistikcenter nära Vilnius, Litauen i händelse av utebliven leverans.

  Spam från “EU Business Register”: vad händer om du inte betalar?

  Är katalogoperatörerna från Litauen? Jag tror inte det. Alla e-postmeddelanden skickades från Amsterdam utan användning av en VPN. Jag misstänker att det litauiska postkontoret används av rånarna helt enkelt för att det erbjuder bättre portokostnader än det nederländska postkontoret. Med stora postvolymer kan detta vara en intressant besparing.

  Dessutom erbjuder Lietuvos paštas tryckning av brev och insättning av dem i ett märkeskuvert. Detta ger ytterligare besparingar i de ekonomiska och tidsmässiga kostnaderna för att skicka brev. Avsändaren behöver bara ladda upp mottagarnas adresser, välja en brevmall och betala portot.

 11. Den som driver EU:s företagsregister är SEO Digital Marketing B.V.

  Företaget SEO Digital Marketing B.V. från Nieuwegein, Nederländerna, förekommer upprepade gånger som betalningsmottagare i samtalen från katalogoperatören och Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

  Allt tyder på att detta är den verkliga operatören av EU:s företagsregister. Även om EU Business Services anges som operatör på katalogwebbplatsen finns det dock inte i det nederländska företagsregistret, inte ens bland upplösta företag.

  SEO Digital Marketing B.V. är registrerad i handelsregistret. Företaget grundades först den 15 april 2021 med ett aktiekapital på 700 kr€60. Det har identifieringsnumren KvK-nummer 82538115, RSIN 862510296 och momsnummer NL862510296B01. Företaget finns i staden Nieuwegein i en byggnad med gemensamma kontor.

  Företagets enda ägare är Cornelis Boot, född den 6 mars 1952, enligt handelsregisterutdraget av den 28 september 2022. Det är dock möjligt att detta är en vit häst och att någon annan i själva verket ligger bakom EU:s företagsregisterkatalog.

  Katalogen har också en oklar bakgrund innan SEO Digital Marketing B.V. bildades.

 12. Svindel, skräppost och kataloger är en långsiktig verksamhet

  EU:s företagsregister drevs tidigare av ett pseudoföretag, EU Business Services Ltd, med postadressen P.O. Box 2021, Utrecht, Nederländerna. Någon gång efter 2010 ändrades namnet och adressen till Amsterdam, och katalogoperatören försummade att uppdatera informationen i brevet. Som en följd av detta kan EU Business Services Ltd. inte spåras i det nederländska handelsregistret, inte ens bland de upplösta företagen.

  Spåret leder dock någon annanstans: Malaga, Spanien. Företaget EU Business Services Ltd., som har registrerat Waldberg & Hirschs domännamn, finns på adressen C/Capulino Jauregui Nº2. Cees Boot är kontaktperson.

  I några av de äldre breven är borgenären dessutom det spanskregistrerade företaget SEO MARKETING SL. Företagets enda verkställande direktör är återigen Cornelis Boot. Katalogen drevs då under namnet European Company Network.

  Någon gång runt 2020 började en annan variant av katalognamnet dyka upp: World-Business-List som drivs på domänen WorldBusinessList.net. Formuläret ska skickas till World-Business-List, Postbox 34, 3700 AA Zeist, Nederländerna. Scenariot verkar vara detsamma; endast katalogens namn och utformning har ändrats. I september 2022 hade den minst 7 035 registrerade företag.

 13. Din erfarenhet och nuvarande utveckling

  I EU:s företagsregisterkatalog finns uppskattningsvis tiotusentals företag från hela Europa. Dessutom visas företag som fortfarande behöver betala sina fakturor. Vad har du för erfarenhet av katalogoperatören? Har en indrivning av en fordran för ett företag som är upptaget i EU:s företagsregister lett till en rättstvist?

  Om du har erfarenhet av EU:s företagsregister kan du kommentera under artikeln eller skicka ett e-postmeddelande till novak@vpnwiki.com. Ju mer aktuell information vi har, desto bättre kan vi beskriva katalogoperatörens praxis för allmänheten.

Denna artikel om EU Business Register publicerades ursprungligen på tjeckiska av samma författare. Det här inlägget är en översättning av det. De fakta som beskrivs i artikeln bygger på författarens erfarenheter av bedrägerier i Tjeckien. I andra länder kan detaljer eller förfaranden skilja sig åt.

Skriv din recension

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *