“EU Business Register” spam: Co se stane, když nezaplatíte

“EU Business Register” spam: Co se stane, když nezaplatíte

Možná jste ten spam dostali taky. Předmět se může lišit, ale obvykle zahrnuje variaci na EU Business Register. V příloze je PDF formulář nejčastěji nadepsaný “Company Data Control”, občas doplněný o aktuální letopočet. Na první pohled se tváří jako oficiální dopis od některého z úřadů Evropské unie, použito je modré písmo a zlaté hvězdičky uspořádané do kruhu.

Dopis není z žádného úřadu, posílají ho zlí lidé. Za zdánlivě oficiální korespondencí se skrývá objednávka inzerce v ceně tisíců eur.

Na přípravě tohoto článku jsem pracoval více než rok. Co bude následovat, když za inzerci nezaplatíte? Co se stalo po navýšení penále a předání dluhu vymahačské agentuře? A kdo je utajovaným provozovatelem katalogu EU Business Register?

 1. Odesláním formuláře EU Business Register si objednáte inzerci za 2 985 eur

  Vraťme se na začátek. Formulář příjemce vyzývá k zaslání vyplněného dotazníku na adresu Eu Business Register, P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, The Netherlands. O úřední psaní se nejedná, jak se ostatně píše drobným písmem na boku formuláře.

  Za formulářem se skrývá objednávka inzerce na bezvýznamném webu EU Business Register (www.EUBusinessRegister.eu). Za zveřejnění profilu firmy je třeba zaplatit, následné aktualizace údajů už jsou zdarma, jak trochu podbízivě zmiňuje formulář. Předplatné se sjednává na období 3 let s každoročním automatickým prodloužením o 1 rok, cena inzerce je 23 575 Kč€995 ročně.

  Aby bylo předplatné ukončeno, musí provozovatel katalogu obdržet výpověď s předstihem alespoň dvou měsíců. (Výraz “obdržet” stojí sám o sobě za zmínku, protože se může stát, že “pošta výpověď nedoručí”.)

 2. Co dělat, pokud vám přišel formulář od EU Business Register

  E-mail s formulářem smažte, případně zprávu označte jako spam. Nemusíte se ničeho bát. V nejhorším případě obdržíte e-mail znovu.

  Pokud jste vyplněný formulář EU Business Register odeslali zpět na adresu P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, The Netherlands a zaplatili, peníze už nikdy neuvidíte zpátky.

 3. Co dělat, pokud jste odeslali vyplněný formulář EU Business Register

  Vložka pro právníky: Níže uvedené informace nejsou návodem, jak postupovat, ale zkušeností člověka, který vyplněný formulář EU Business Register odeslal. Další postup vždy konzultujte se svým právním oddělením.

  Provozovatel katalogu nijak neověřuje, zdali formulář odeslala osoba oprávněná jednat jménem firmy. Teoreticky tak může docházet k situaci, kdy v rámci konkurenčního boje vyplní jedna společnost formulář za firmu druhou. Poškozená společnost opakovaně následně vyzývána k úhradě poplatku.

  Právě to může být případ čtenáře, za kterého kdosi odeslal vyplněný formulář v polovině srpna 2021. K veškeré komunikaci jsme získali přístup. Jak jsme si ověřili, údaje vyplněné ve formuláři nepatří žádnému podnikajícímu subjektu. Telefonní číslo svou délkou neodpovídá formátu používanému v Česku.

  “EU Business Register” spam: Co se stane, když nezaplatíte

 4. Dopis 1: Faktura za služby (září 2021)

  První reakcí od provozovatele katalogu EU Business Register byl v polovině září 2021 e-mail. “Ms Andreea, Account Manager” z adresy andreea@accountingebr.eu odeslala dokument označený jako faktura.

  Stejný dokument dorazil o pár dní později klasickou poštou. Jak e-mail, tak dopis přišel až po tzv. dnu splatnosti faktury.

  Na faktuře je velmi drobným písmem uvedeno, že “EU Business Services Limited ani EU Business Register nejsou nijak spojeny s organizacemi nebo institucemi Evropské unie nebo Evropské komise”.

  “EU Business Register” spam: Co se stane, když nezaplatíte

  Provozovatel katalogu nijak neověřuje, kdo formulář vyplnil a zdali se jednalo o osobu oprávněnou jednat jménem firmy. Vše nasvědčuje tomu, že si osoby stojící za katalogem EU Business Register ani neověřují, že se jedná o skutečnou společnost.

  Náš čtenář v této fázi odpověděl, že o žádném formuláři ani objednávce neví. Musela ji odeslat buď osoba bez oprávnění jednat jménem firmy, nebo byl formulář odeslán v omylu.

 5. Dopis 2: Upomínka a pokuta za pozdní platbu (říjen 2021)

  Argumenty o odeslání formuláře cizí osobou nezabraly. Provozovatel katalogu nadále komunikuje z adresy andreea@accountingebr.eu pod jménem Andreea a žádá úhradu faktury. V opačném případě “zapojí do vyřešení situace právní oddělení”.

  IP adresa odesílatele e-mailu skutečně odpovídá Amsterdamu v Nizozemsku.

  V polovině října 2021 příchází druhý dopis. Upomínka vyhrožuje pokutou 2 346 Kč€99 za pozdní platbu a administračním poplatkem 829 Kč€35, pokud nedojde k úhradě do 28 dní od data uvedeného v dopise.

  “EU Business Register” spam: Co se stane, když nezaplatíte

  Platba má být provedena ve prospěch společnosti “SEO DIGITAL MARKETING BV / EU Business Register” z města Nieuwegein v Holandsku. O ní bude řeč ještě později. Účet NL04ABNA0101884826 je veden u holandské banky ABN AMRO Bank N.V. Provozovatelé katalogů však mohou využívat více bankovních účtů.

  Jako poštovní adresa odesílatele je v dopise uvedeno P.O. Box 2021, GA Utrecht, Holandsko.

 6. Dopis 3: Druhá upomínka a pokuta (listopad 2021)

  Argumentace, že formulář vyplnila a odeslala neznámá osoba, nezabírá. Ms Andreea ukončuje e-mailovou komunikaci s tím, že do případu zapojí právní oddělení a žádá o kontakt na advokáta našeho čtenáře.

  Zmínka o zapojení právního oddělení má zjevně na zapojené podnikatele vyvinout nátlak, aby uhradili fakturu. A to i v případě, kdy není známé, zdali objednávku odeslala osoba oprávněná jednat jménem firmy.

  Čtenáři záhy přišla druhá písemná upomínka. SEO Digital Marketing BV žádá úhradu jednoročního předplatného ve výši 23 575 Kč€995, poplatku za pozdní platbu 2 346 Kč€99 a administrativního poplatku 829 Kč€35. Celkem 26 750 Kč€1129 bez DPH, které je přeneseno na podnikatele.

  “EU Business Register” spam: Co se stane, když nezaplatíte

  Platba má být provedena do 5 dnů od data uvedeného na upomínce. Dopis se ve schránce objevil 21 dní po datu uvedeném na upomínce.

  E-mailová komunikace v listopadu nepřináší nic nového, točí se jako vítr v bedně. Andreea z adresy andreea@accountingebr.eu informuje o údajném prodlení v platbě, o údajném dluhu a o penále při nezaplacení.

  Stále neprokázala, že formulář EU Business Register vyplnila a odeslala osoba oprávněná jednat jménem firmy. Vývoj však brzy nabere rychlý spád. Bude zahájeno právní řízení, do komunikace vstoupí nová postava, vymahači dluhů a zasílané dopisy budou mít novou barvu. Čtěte dále!

 7. Dopis 5: Poslední výzva k úhradě (únor 2022)

  V únoru 2022 se v poštovní schránce objevil další dopis od provozovatele EU Business Register. Poslední výzva k úhradě 26 750 Kč€1129 dorazila 15 dní po stanoveném termínu úhrady. Po vypršení lhůty má být dluh převeden na společnost spravující a vymáhající pohledávky.

  “EU Business Register” spam: Co se stane, když nezaplatíte

  Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd., u které je jako jediný kontakt uvedena e-mailová adresa info@whgcollections.com. Spolu s tím se v dopise píše o dalším soudním poplatku ve výši 7 108 Kč€300, který po čtyřech týdnech vzroste na 11 847 Kč€500.

  Obsah dopisu víceméně kopíruje e-mailová komunikace. Zajímavé je, že “právní výzvy” k úhradě posílá Dana z e-mailové adresy credit@accountingebr.eu. Žádná Waldberg & Hirsch se elektronicky neozvala.

  Trochu to na mne působí, že protistrana v této fázi rezignovala na hru se dvojící identit.

 8. Dopis 5: Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. (únor 2022)

  E-mailová komunikace se slečnou Andreeou se až do února 2022 stále točí v začarovaném kruhu:

  • Andreea: Včetně penále dlužíte tolik a tolik.
  • Čtenář: Údajnou objednávku musela odeslat osoba, která nebyla oprávněna jednat jménem firmy.
  • Andreea: Naše právní oddělení vůči vám podnikne právní kroky, poskytněte nám kontakt na svého advokáta.
  • Čtenář: Formulář byl odeslán bez vědomí a proti vůli jednatelů společnosti.
  • Andreea: Happy New Year! Aktuální výše dlužné částky je 26 750 Kč€1129. Pokud nebude uhrazena do toho a toho data, zahájíme vymáhání pohledávky.

  A pak to přišlo. Žlutý dopis na tvrdém papíře od společnosti Waldberg&Hirsch Global Collections Ltd.

  “EU Business Register” spam: Co se stane, když nezaplatíte

  Text na zhusta popsané stránce formátu A4 má vzbudit dojem, že ho poslala vymahačská agentura. V hlavičce dopisu je zmínka, že se Waldberg & Hirsch věnuje vymáhání dluhů, vyšetřování podvodů (skrytý vtípek?), analýzám úvěrových zpráv nebo risk managementu.

  Patička dopisu obsahuje výčet zemí světa, kde Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd údajně poskytuje své služby. Botswana, Írán, Irák, Pákistán nebo Sýrie mají zjevně vytvořit dojem, že se jedná o respektovanou a úspěšnou společnost s celosvětovou působností.

  Jenže ve výčtu zemí je uvedena třeba Jugoslávie, která se rozpadla v roce 2003. Hned za Ruskou federací je opět uvedeno Rusko. Jsou to střípky skládačky, které napovídají, co se za Waldberg & Hirsch skrývá.

  Jak se dozvíte ke konci článku, žádná společnost Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. neexistuje. Výzvy na žlutém papíře posílají ti samí lidé, kteří rozesílají dopisy od EU Business Register. Jedná se o metodu psychologického nátlaku, kdy strach ze soudního sporu a dalších poplatků má příjemce donutit zaplatit.

 9. Dopis 6: Vymáhání nezaplaceného účtu (březen 2022)

  V e-mailové komunikaci se neděje nic zásadního kromě ujištění, že “objednávka byla uzavřena na 3 roky a předplatné za celé 3 roky bude vymáháno”. Zvláštní je, že tato zpráva přišla z e-mailové adresy, ze které dosud přicházely výhradně zprávy zrcadlící dopisy od Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

  Opět to na mne trochu působí, jako kdyby protistrana nezvládla hrát obě role a přiznala, že provozovatel EU Business Register a Waldberg & Hirsch je tatáž osoba.

  “EU Business Register” spam: Co se stane, když nezaplatíte

  Na žlutém dopisu je zajímavá ještě jedna věc. V hlavičce je zmíněna společnost EU Business Services Ltd., která má být věřitelem.

  S ní však žádná smlouva ani objednávka uzavřena nebyla. Vysvětlení je prosté. Provozovatelé podobných katalogů musí čas od času změnit svoje jméno, neboť je relativně jednoduché si je prověřit. Jakmile je snadno odhalitelné, že se jedná o podvod, míra úspěšnosti klesá. Řešením je změna jména.

  Pokud by objednávka zápisu do katalogu byla plně legitimní, byla uzavřena s jiným subjektem, než za který Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd vymáhá pohledávku.

  Tento dopis byl zároveň tím posledním, který náš čtenář obdržel. Protistrana v březnu 2022 utnula také e-mailovou korespondenci s tím, že jakákoliv další komunikace není potřeba až do září 2022.

 10. Co je zač Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.?

  Žádná společnost Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. ve neexistuje. Důkazů pro to mám celou řadu.

  ☎️ Telefonní číslo

  Uvedené telefonní číslo 0031 20 890 8145 je nedohledatelné. U důvěryhodné, renomované společnosti by ho bylo možné zpětně dohledat. Podle jedné reference patří společnosti, která rozesílá informace o falešných dluzích. Na holandské číslo jsme opakovaně volali, hovor vždy skončil v hlasové schránce.

  🖥️ Webové stránky Waldberg & Hirsch Ltd.

  Internetová stránka WHGCollections.com (záměrně neuvádíme odkaz) byla naposledy aktualizována v roce 2013 a nepůsobí dojmem, že by patřila fungující respektované společnosti. Nikde nejsou uvedeny registrační údaje, kontakty, žádné osoby ani další informace, podle kterých by šlo ověřit důvěryhodnost společnosti.

  📜 Waldberg & Hirsch Ltd. není v obchodím rejstříku

  Holandský obchodní rejstřík společnost Waldberg & Hirsch nezná. Nelze ji dohledat ani v jiných databázích firem – kromě EU Business Register.

  🏠 Společnost sídlí v bytě v Amsterdamu

  Jako kontaktní adresa je na webu společnosti uvedeno Herengracht 518, Amsterdam. Společnost “vymáhající dluhy po celém světě” tak sídlí v bytovém domě v širším centru města.

  🏤 Obě varianty dopisů chodí ze stejné pošty

  Zasílání bílých dopisů od provozovatele EU Business Register i žlutých dopisů od vymahačské společnosti Waldberg & Hirsch Ltd. zajišťuje stejná pošta. Na obou obálkách je razítko, že v případě nedoručení se mají vrátit zpět do stejného logistického centra poblíž litevského Vilniusu.

  “EU Business Register” spam: Co se stane, když nezaplatíte

  Jsou provozovatelé katalogu z Litvy? Nemyslím si. Všechny e-maily byly odeslány z Amsterdamu a bez použití VPN. Domnívám se, že litevskou poštu loupežníci používají jednoduše proto, že nabízí lepší ceny poštovného než holandská pošta. Při velkém objemu zásilek se může jednat o zajímavou úsporu.

  Lietuvos paštas navíc zajišťuje tisk dopisů a jejich vložení do brandované obálky. To přináší další úsporu finančních i časových nákladů s rozesíláním dopisů. Odesílateli stačí nahrát adresy příjemců, zvolit šablonu dopisu a zaplatit poštovné.

 11. Provozovatelem katalogu EU Business Register je SEO Digital Marketing B.V.

  Ve výzvách od provozovatele katalogu i od Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. se jako příjemce platby opakovaně objevuje společnost SEO Digital Marketing B.V. z holandského města Nieuwegein.

  Všechny indicie nasvědčují tomu, že se jedná o skutečného provozovatele EU Business Register. Na stránkách katalogu je sice jako provozovatel uvedena společnost EU Business Services, tu však není možné v holandském obchodním rejstříku dohledat ani mezi již zrušenými společnostmi.

  SEO Digital Marketing B.V. se v obchodním rejstříku objevuje. Společnost byla založena teprve 15. dubna 2021 se základním kapitálem 1 422 Kč€60. Přidělena ji byla identifikační čísla KvK-nummer 82538115, RSIN 862510296 a DIČ NL862510296B01. Firma sídlí ve městě Nieuwegein v budově se sdílenými kancelářemi.

  Jediným majitelem firmy je podle výpisu z obchodního rejstříku ze dne 28. září 2022 jistý Cornelis Boot narozený dne 6. 3. 1952. Není však vyloučeno, že se jedná o bílého koně a za katalogem EU Business Register ve skutečnosti stojí někdo jiný.

  Nejasné rovněž zůstává pozadí fungování katalogu před založením společnosti SEO Digital Marketing B.V.

 12. Loupežníci z povolání

  EU Business Register dříve provozovala pseudospolečnost EU Business Services Ltd., uváděla korespondenční adresu P.O. Box 2021, Utrecht, Nizozemsko. Někdy po roce 2010 došlo ke změně jména a adresy do Amsterdamu, přičemž provozovatel katalogu pozapomněl aktualizovat informace v dopise. V holandském obchodním rejstříku je EU Business Services Ltd. nedohledatelná i mezi zrušenými společnostmi.

  Stopy však vedou jinam: Malaga, Španělsko. Na tamní adrese C/Capulino Jauregui Nº2 sídlí společnost EU Business Services Ltd., která si registrovala výše zmiňovanou doménu společnosti Waldberg & Hirsch. Jako kontaktní osoba je uveden Cees Boot.

  Rovněž v některých starších verzích dopisů se jako věřitel uvádí ve Španělsku registrovaná společnost SEO MARKETING SL. Jediným jednatelem společnosti je opět Cornelis Boot. Katalog tehdy fungoval pod jménem European Company Network.

  Někdy kolem roku 2020 se začala objevovat další varianta názvu katalogu: World-Business-List provozovaný na doméně WorldBusinessList.net. Formulář se zasílá na adresu World-Business-List, Postbox 34, 3700 AA Zeist, The Netherlands. Scénář se zdá být stejný, změnil se jen název a design katalogu. V září 2022 měl nejméně 7 035 registrovaných firem.

 13. Vaše zkušenosti a aktuální vývoj

  Katalog EU Business Register čítá odhadem nižší desítky tisíc firem z celé Evropy. Zobrazováni jsou i podnikatelé, kteří fakturu nezaplatili. Jaké jsou vaše zkušenosti s provozovatelem katalogu? Došlo vymáhání pohledávky za zápis do EU Business Register až do soudního sporu?

  Pokud máte zkušenosti s EU Business Register, budu rád komentář pod článkem nebo za e-mail zaslaný na novak@vpnwiki.com. Čím více aktuálních informací budeme mít, tím lépe můžeme popsat praktiky provozovatele katalogů veřejnosti.

Napište vaši zkušenost

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *