Recenze Incogni: Za 10 minut smažete své osobní údaje ze 172 databází

Recenze Incogni: Za 10 minut smažete své osobní údaje ze 172 databází

Štvou vás otravné e-maily a telefonáty a říkáte si, odkud má firma vaše kontaktní údaje? Na internetu často udělujete souhlas ke zpracování vašich osobních údajů, zadáváte jméno, kontaktní údaje a mnoho dalších informací.

Tato data pak specializované společnosti shromažďují a prodávají pojišťovnám, bankám nebo srovnávačům elektřiny, tarifů a všeho možného. Přístup do databáze mohou navíc získat hackeři a ukrást vaši identitu. Incogni za jednorázový poplatek zařídí výmaz osobních údajů z databází těchto společností, aby nadále nedocházelo k jejich zneužívání.

 1. Recenze Incogni: Za 10 minut smažete své osobní údaje ze 172 databází
  ▼ Obsah článku
  1. Incogni za vás odstraní vaše osobní údaje z internetu
  2. Jak Incogni docílí smazání osobních údajů?
  3. Naše zkušenost s Incogni: Během týdne smazali osobní data u 19 brokerů
  4. Předplatné Incogni: Trial verze, cena, garance vrácení peněz…
  5. Kdo stojí za službou Incogni
  6. Soukromí a Incogni: Ukládání osobních dat, zabezpečení…
  7. Podpora u Incogni: Chat, e-mail…
  8. Nejčastější dotazy na Incogni

  Incogni za vás odstraní vaše osobní údaje z internetu

  • Pokrývá jen některé marketingové databáze
  • Služba sama zjistí, ve kterých databázích jsou osobní data uživatelů
  • Šetří čas uživatelů, kteří nemusejí dohledávat a složitě obepisovat držitele dat
  • Incogni posílá výzvy pravidelně pro případ opakovaného zařazení do databáze
  • Zázemí právního oddělení Incogni

  Společnosti, které se specializují na získávání osobních údajů, jsou označeny jako Data brokeři. Náplň jejich podnikání spočívá ve sběru a následném prodeji osobních dat. Data brokeři mohou znát nejen vaše jméno, ale také telefonní číslo, datum narození, adresu, historii vašeho studia a podobně. Všechna data vyhledávají na internetu, extrahují ze sociálních sítí nebo je kupují mezi sebou a agregují je. Dle zákona jsou data brokeři povinni data smazat, pokud je o to požádáte.

  Někteří data brokeři žádosti cíleně ignorují, nebo je naschvál komplikují, když uživatele nutí vyplňovat záměrně složitý a nepřehledný formulář. Pro takové případy je tu Incogni, které vaším jménem vyjedná smazání údajů a zkontroluje, že k výmazu skutečně došlo. Výhodou je, že celý proces je plně automatizovaný. Incogni na svých stránkách uvádí, že průměrný člověk by strávil přes 300 hodin, kdyby měl procházet databáze a žádat o vymazání svých dat.

  Za službou Incogni stojí společnost Surfshark B.V., která je známá především provozem služby Surfshark, jedné z nejkvalitnějších VPN služeb na trhu. Bezpečnost této služby je pravidelně auditována nezávislou společností.

  Kromě samotné služby vymazání dat na webu Incogni najdete rozsáhlý blog, ve kterém se můžete dozvědět o rizicích sdílení svých údajů na internetu nebo zajímavostech ze světa kyberbezpečnosti.

 2. Recenze Incogni: Za 10 minut smažete své osobní údaje ze 172 databází

  Jak Incogni docílí smazání osobních údajů?

  Incogni vaším jménem osloví data brokery (společnosti shromažďující osobní údaje) s žádostí o vymazání vašich osobních údajů z jejich databází.

  Incogni sleduje přes 172 společností, jejichž seznam se neustále aktualizuje. Data brokeři jsou rozděleni do několika kategorií. Může se jednat o společnosti specializující se na marketingové využití dat, ale také na využití dat ve finančním nebo pojišťovacím sektoru. Na jejich základě si banky nebo pojišťovny mohou zkontrolovat váš finanční nebo zdravotní status a případně vám zhoršit podmínky pro půjčku nebo cenu komerčního pojištění.

  Mezi společnostmi jsou například Whitepages, MyLife.com, Allpeople a další. Jména společností vám nejspíše nic neřeknou, protože spotřebitel s nimi paradoxně nepřijde často do styku. Jejich obchodními partnery jsou další firmy. Právě těm prodávají vaše osobní údaje, které jsou následně využívány k přímému kontaktu a k nabízení produktů nebo k cílené reklamě.

  Incogni zobrazuje u každého data brokera detailní informace, čím se zabývá a jak využívá získané osobní údaje. Informace najdete ve svém profilu Incogni pod záložkou “Detailed View”.

  Prvním kritériem je “Compliance Score”, které určuje, jak rychle a jak spolehlivě data broker reaguje na žádost Incogni na výmaz dat. Druhým kritériem je “Severity”. Jedná se o označení, jak důvěrná jsou data, která společnost shromažďuje.

  Incogni dále u každé společnosti zaznamenává, kolik žádostí o výmaz dat bylo zasláno, protože data brokeři mohou osobní údaje sbírat opakovaně. I o výmaz dat je tak nutné žádat opakovaně.

  Na stránce s detailními informacemi si můžete přečíst stručné informace o každém brokerovi a rizika, která jsou s ním spojena. Nejčastěji se jedná o krádež identity, spam, zhoršení bankovního skóre apod.

  Incogni při žádostech neví, zda společnosti skutečně mají vaše data, protože ta jsou v oběhu. Společnost vyvinula algoritmus, na základě kterého vyhodnotí, které společnosti by mohly vaše data mít, a ty následně osloví.

  Je také důležité poznamenat, že Incogni funguje pouze v zemích, které mají vymahatelné zákony na ochranu osobních údajů. Takovými jsou například členské země Evropské unie, které se řídí GDPR, Švýcarsko, Velká Británie, USA, Kanada a některé další země. Seznam se může průběžně měnit, vaši zemi si vybíráte ze seznamu při registraci.

  Stránky Incogni jsou pouze v angličtině, jiné jazyky k dispozici nejsou. Samotné pokyny k přihlášení jsou však jednoduché a spustit proces vymazání zvládne každý.

 3. Recenze Incogni: Za 10 minut smažete své osobní údaje ze 172 databází

  Naše zkušenost s Incogni: Během týdne smazali osobní data u 19 brokerů

  Proces spuštění služby Incogni začínáte na webu vytvořením účtu. Zadáte svůj e-mail, jméno a kompletní adresu.

  Následně je nutné podepsat formulář, který opravňuje Incogni k jednání vaším jménem s data brokery při žádosti o výmaz dat. Podpis jde zadat manuálně nebo ho nechat vytvořit digitálně na základě vašeho jména.

  Posledním krokem je platba. Po jejím provedení dojde k žádosti o výmaz v databázích společností, které Incogni monitoruje. Ve svém profilu můžete doplnit další identifikační údaje, aby Incogni mohlo lépe rozpoznat vaše data, jedná se o datum narození a telefonní číslo.

  Přehled o počtech oslovených brokerů a vyřízených žádostech najdete na hlavní stránce vašeho účtu. V našem případě Incogni oslovilo 52 brokerů. U dvou brokerů k vymazání dat došlo ještě ten samý den, kdy jsme se zaregistrovali, u 17 brokerů pak výmaz proběhl do týdne. U některých brokerů trvá vymazání až dva měsíce. Několik brokerů také uvedlo, že nás zařadili na black list a již o nás v budoucnu nebudou data znovu sbírat.

  U některých databází od vás Incogni může vyžadovat dodatečné ověření před žádostí o výmaz, protože identifikátory mohou být pro automatizovaný proces nedostatečné.

 4. Recenze Incogni: Za 10 minut smažete své osobní údaje ze 172 databází

  Předplatné Incogni: Trial verze, cena, garance vrácení peněz…

  Incogni nabízí pouze jeden produkt a předplatné s měsíčním nebo ročním vyúčtováním. Roční platba vás v přepočtu na měsíc vyjde přibližně na polovinu. Na druhou stranu je otázkou, zda se vyplatí mít roční předplatné nebo službu aktivovat jednou za čas, protože společnosti mohou k vašim datům získat přístup opakovaně.

  Pole pro zaplacení se objeví po vyplnění osobních údajů a podpisu formuláře, na základě kterého bude Incogni požadovat smazání vašich dat. Platba je možná kartou nebo přes Paypal. Po zaplacení započne proces žádostí o mazání vašich dat.

  Incogni nenabízí trial verzi na vyzkoušení služby, ale můžete požádat o vrácení peněz ve lhůtě 30 dní od zaplacení, pokud nebudete se službami spokojeni.

  K dispozici není ani rodinný účet, který by byl finančně výhodnější než jednotlivé účty a umožňoval smazat data z internetu pro celou rodinu společně. Nicméně v informacích Incogni stojí, že je tato služba v plánu.

 5. Recenze Incogni: Za 10 minut smažete své osobní údaje ze 172 databází

  Kdo stojí za službou Incogni

  Za službou Incogni stojí nizozemská Surfshark B.V. Společnost je známá zejména díky provozování stejnojmenné privátní sítě Surfshark. Mimo to je majetkově propojená s provozovateli dalších dvou kvalitních VPN služeb, NordVPNAtlas VPN Pro.

  Osobní data jsou chráněna v souladu s nařízením GDPR, kterým se Nizozemsko jako člen Evropské unie řídí. Společnosti v Nizozemsku nemusí díky příznivým zákonům ukládat žádná data. Kromě toho však je Nizozemsko členem aliance Nine Eyes, ve které jsou také USA nebo Kanada. Tyto země mezi sebou sdílí informace získané tajnými službami.

  Incogni o vás má poměrně mnoho dat vzhledem k tomu, že následně vyžaduje jejich vymazání od společností na internetu.

 6. Soukromí a Incogni: Ukládání osobních dat, zabezpečení…

  Hlavním úkolem Incogni je dostat vaše data z internetu, aby nemohlo docházet k jejich zneužívání pro nelegální činnost nebo jejich zpeněžení.

  Aby však Incogni mohlo data identifikovat, musíte mu je poskytnout. Čím více jich poskytnete, tím více jich dokáže smazat. Doporučeno je vyplnit adresu, celé jméno, telefonní číslo a datum narození.

  Incogni také sbírá cookies při návštěvě webových stránek. Platební údaje jsou shromažďovány partnerskou společností, která službu poskytuje pro Incogni, aby mohly být případně využity k vrácení peněz.

  Data, která o vás Incogni má, může sdílet se třetími stranami. Jedná se o společnosti, které poskytují doplňkové služby pro komplexní poskytnutí služeb (například zákaznickou podporu, analytické účely). Mezi nimi je například Google, protože Incogni využívá Google Analytics pro analýzu chování uživatelů webových stránek.

  Vaše osobní údaje Incogni uchovává po dobu až dvou let. Obecně je však Surfshark, který za službou Incogni stojí, renomovaný poskytovatel služeb v oblasti zajištění anonymity a kybernetické bezpečnosti. Nemusíte mít obavy o bezpečí informací, které službě poskytnete.

  Aby Incogni maximalizovala ochranu svých klientů, účastní se bug bounty programu. Pokud odhalíte slabinu a jste první, společnost vám vyplatí odměnu.

 7. Podpora u Incogni: Chat, e-mail…

  Incogni nenabízí live chat ani telefonickou podporu. Hlavním pomocníkem je široká znalostní databáze, ve které jsou odpovědi na nejčastější otázky, informace k vyúčtování nebo vysvětlení, jak probíhá mazání dat z internetových databází.

  Technickou podporu můžete kontaktovat z webu prostřednictvím online formuláře, na váš dotaz dostanete odpověď e-mailem. Další možností je kontaktovat podporu rovnou e-mailem.

 8. Nejčastější dotazy na Incogni

  Je Incogni důvěryhodná služba?
  Za Incogni stojí společnost Surfshark B.V., která je známá díky stejnojmenné VPN aplikaci Surfshark, která je transparentní a nezávisle auditovaná. Ohledně důvěryhodnosti Incogni tak nemáme obavy. Společnost neprodává vaše osobní údaje, které jí sdělíte. Naopak se snaží přimět společnosti, které s daty obchodují, aby vaše data smazaly.
  Je Incogni zdarma?
  Incogni je placená služba, která vám šetří čas. Stačí vyplnit jeden formulář a Incogni se postará o vymazání vašich osobních údajů u desítek data broker. Spuštění procesu žádostí o výmaz vašich osobních dat z databází data brokerů je podmíněno platbou předplatného. K dispozici je měsíční nebo roční varianta předplatného.

  Aktuální ceny předplatného jsou na webu Incogni. Bezplatná varianta ani trial verze Incogni dostupná není. Pokud nebudete se službou Incogni spokojeni, můžete využít 30denní garanci na vrácení peněz. Stačí kontaktovat zákaznickou podporu na e-mailu support@incogni.com.

  Jak Incogni funguje?
  Incogni nabízí zajištění výmazu vašich osobních údajů z databází marketingových společností, které se specializují na jejich zpeněžení. Prodávají je bankám, personálním agenturám, internetovým srovnávačům a nebo jiným marketingovým společnostem, které je mohou využít k reklamním sdělením.

  Incogni má databázi data brokerů, kterou neustále doplňuje. Na základě osobních údajů, které zadáte při vytvoření účtu Incogni a za použití algoritmu vybere datové brokery. Vaším jménem je požádá o smazání osobních dat. Pokud si zaplatíte roční předplatné, pravidelně tento proces opakuje, aby se zamezilo opětovnému získávání těchto dat.

Napište vaši zkušenost

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *