Zásady pri príprave recenzií

Zásady pri príprave recenzií

 1. Štandardy publikovaných textov

  Recenzie, návody, články a ďalšie texty sú pripravované redakčným tímom VPN wiki. Redaktori VPN wiki majú dlhoročné skúsenosti s publikovaním textov na internete, jedná sa o študentov a absolventov technických škôl.

  Autori recenzií a ďalších textov sú povinní dodržiavať nastavené zásady a etické pravidlá. Cieľom tohto postupu je zabezpečiť nezávislosť, odbornosť a úprimnosť vytváraného obsahu. Publikované informácie vždy vychádzajú z dôkladného nezávislého testovania služby alebo produktu autorom textu.

  Prevádzkovatelia recenzovaných služieb nemajú možnosť ovplyvniť konečnú podobu textu.

  Texty na VPN wiki sú defaultne pripravované v českom, alebo anglickom jazyku. Do ostatných jazykov sú lokalizované profesionálnymi prekladateľmi. Kvalita textu je následne podrobená kontrole ďalším korektorom.

 2. Provízia z predaja spomínaných služieb

  Prevádzkovateľ VPN wiki môže inkasovať provízie z nákupov, ktoré používateľ realizoval po kliknutí na niektoré z odkazov na webe.

  Možnosť získania provízie však podľa nastavených etických pravidiel nesmie ovplyvniť obsah či celkové vyznenie recenzie. Môže však ovplyvniť celkovú známku recenzovanej služby.

 3. Výpočet celkovej známky služby

  Výsledná známka VPN sa stanoví ako súčet čiastkových hodnotení. Dosiahnuté hodnoty za rýchlosť, funkcie, počet serverov a zariadení a za súkromie a bezpečnosť sa vyhodnocujú automaticky v závislosti od testov odborných redaktorov.

  Možný bodový zisk v každej z čiastkových kategórií hodnotenia je 0-10 bodov. Na výslednej známke má každá z čiastkových kategórií podiel 20 %.

  1️⃣ Rýchlosť

  Bodový zisk v tejto podkategórii sa stanoví ako súčet známok za nameranú rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a mieru odozvy servera. Namerané hodnoty zodpovedajú priemeru hodnôt z najmenej 5 meraní, ktoré boli opakovane realizované odbornými autormi recenzie.

  • Rýchlosť sťahovania: nad 75 MB/s = 4 body, 50-75 Mb/s = 2 body, menej ako 50 MB/s = 1 bod
  • Rýchlosť nahrávania: nad 75 MB/s = 3 body, 50-75 Mb/s = 2 body, menej ako 50 MB/s = 1 bod
  • Odpoveď servera: menej ako 10 ms = 3 body, 10-20 ms = 2 body, viac ako 20 ms = 1 bod

  2️⃣ Funkcia

  Známka v tejto kategórii zodpovedá súčtu bodov získaných za vybrané podporované funkcie:

  • Podpora streamu Netflix: +2 body
  • Neobmedzené množstvo prenesených dát každý mesiac: +2 body
  • Podpora blokovania reklám: +1 bod
  • Podpora blokovania malware: +1 bod
  • Podpora blokovania trackerov: +1 bod
  • Podpora platformy Android: +1 bod
  • Podpora platformy iOS: +1 bod
  • Podpora platformy Windows: +1 bod

  3️⃣ Počet serverov a zariadení

  Výsledná známka sa stanoví ako súčet čiastkových známok za počet ponúkaných serverov a za počet súčasne pripojiteľných zariadení v cene služby:

  • Počet serverov je 1 000 a viac: +5 bodov
  • Počet serverov je 100-999: +4 body
  • Počet serverov je 25-99: +3 body
  • Počet serverov je 10-24: +2 body
  • Počet serverov je menej ako 10: +1 bod
  • Počet súčasne pripojiteľných zariadení je 5 a viac: +5 bodov
  • Počet súčasne pripojiteľných zariadení sú 4: +4 body
  • Počet súčasne pripojiteľných zariadení sú 3: +3 body
  • Počet súčasne pripojiteľných zariadení sú 2: +2 body
  • Počet súčasne pripojiteľných zariadení je 1: +1 bod

  4️⃣ Súkromie a bezpečnosť

  Známka v tejto kategórii sa stanoví ako súčet čiastkových bodov pridelených za podporu funkcií zaisťujúcich vyššiu bezpečnosť pri používaní VPN.

  • Podpora ochrany DNS pred vyzradením: +3 body
  • VPN neukladá logy používateľov: +3 body
  • Podpora funkcie kill switch: +2 body
  • Podpora multi-hop pripojenia: +2 body

  5️⃣ Pomer ceny a výkonu

  Experti VPN wiki sú udelené body za hodnotu danej služby vztiahnutú k jej cene, prínosu pre užívateľov a komerčnému prínosu pre prevádzkovateľa VPN wiki.

  Výsledná známka v tejto podkategórii môže byť ovplyvnená výškou provízie, ktorú prevádzkovateľ webu dostane za realizovaný predaj služby.