Principer för att förbereda översyner

Principer för att förbereda översyner

 1. Normer för publicerade texter

  Redaktionen för VPN-wikin förbereder recensioner, guider, artiklar och andra texter. Redaktörerna på VPN wiki har många års erfarenhet av att publicera texter på Internet och är studenter och utexaminerade från tekniska skolor.

  Författare av recensioner och andra texter måste följa fastställda riktlinjer och etiska regler för att garantera innehållets oberoende, expertis och ärlighet. Den publicerade informationen bygger dessutom på grundlig oberoende testning av tjänsten eller produkten av textförfattaren.

  Operatörerna för de granskade tjänsterna har inte påverkat textens slutliga form.

  Texterna på VPN-wikin är som standard skrivna på tjeckiska eller engelska. De lokaliseras dock till andra språk av professionella översättare. En annan korrekturläsare kontrollerar sedan textens kvalitet.

 2. Inkomster från försäljningen av de nämnda tjänsterna

  Operatören av VPN-wikin kan ta ut provisioner från köp som användaren gör efter att ha klickat på vissa av länkarna på webbplatsen.

  Möjligheten att få provision får dock inte påverka innehållet eller det övergripande budskapet i recensionen, enligt de etiska reglerna. Det kan dock påverka det övergripande betyget för den granskade tjänsten.

 3. Beräkning av det totala betyget för en tjänst

  Det slutliga VPN-betyget är summan av delbetygen. Betygen för hastighet, funktioner, antal servrar och enheter samt integritet och säkerhet utvärderas automatiskt enligt expertredaktörernas tester.

  Det är möjligt att få 0-10 poäng i varje delbetygskategori. Varje underkategori bidrar med 20 % till slutbetyget.

  1️⃣ Hastighet

  Poängen i den här underkategorin är summan av poängen för den uppmätta nedladdningshastigheten, uppladdningshastigheten och serverns svarsfrekvens. De uppmätta värdena motsvarar genomsnittet av minst fem mätningar som expertgranskarna har upprepat.

  • Downloadhastighet: över 75 Mbps = 4 poäng, 50-75 Mbps = 2 poäng, mindre än 50 Mbps = 1 poäng
  • Hastighet vid uppladdning: över 75 Mbps = 3 poäng, 50-75 Mbps = 2 poäng, mindre än 50 Mbps = 1 poäng
  • Serverrespons: mindre än 10 ms = 3 poäng, 10-20 ms = 2 poäng, mer än 20 ms = 1 poäng

  2️⃣ Funktioner

  Betyget i den här kategorin motsvarar summan av de poäng som erhållits för de valda stödfunktionerna:

  • Stöd för Netflix streaming: +2 poäng
  • Obegränsad dataöverföring varje månad: +2 poäng
  • Stöd för annonsblockering:
  • +1 poäng
  • Stöd för blockering av skadlig kod: +1 poäng
  • Stöd för blockering av spårare: +1 poäng
  • Stöd för Android-plattformen: +1 poäng
  • Stöd för iOS-plattform: +1 poäng
  • Stöd för Windows-plattformar: +1 poäng

  3️⃣ Antal servrar och enheter

  Slutbetyget är summan av delbetygen för antalet erbjudna servrar och antalet enheter som kan anslutas samtidigt i tjänstepriset:

  • Antal servrar är 1 000 eller fler: +5 poäng
  • Antal servrar är 100-999: +4 poäng
  • Antal servrar är 25-99: +3 poäng
  • Antal servrar är 10-24: +2 poäng
  • Antal servrar är mindre än 10: +1 poäng
  • Antal samtidigt anslutna enheter är 5 eller fler: +5 poäng
  • Antal enheter som kan anslutas samtidigt är 4: +4 poäng
  • Antal enheter som kan anslutas samtidigt är 3: +3 poäng
  • Antal enheter som kan anslutas samtidigt är 2: +2 poäng
  • Antalet enheter som kan anslutas samtidigt är 1: +1 poäng

  4️⃣ Integritet och säkerhet

  Betyget i den här kategorin är summan av de delpoäng som tilldelas för stödfunktioner som ger ökad säkerhet vid användning av en VPN.

  • Stöd för skydd mot DNS-avslöjande: +3 poäng
  • VPN lagrar inte användarloggar: +3 poäng
  • Stöd för kill switch: +2 poäng
  • Stöd för anslutning med flera hopp: +2 poäng

  5️⃣ Pris/prestandaförhållande

  VPN-wiki-experter tilldelas poäng för värdet av en viss tjänst i förhållande till dess pris, nytta för användaren och kommersiell nytta för VPN-wiki-operatören.

  Den slutliga poängen i denna underkategori kan påverkas av hur mycket provision webbplatsoperatören får för försäljningen av tjänsten.