Zasady przygotowywania przeglądów

Zasady przygotowywania przeglądów

 1. Standardy dla publikowanych tekstów

  Zespół redakcyjny redakcji VPN wiki przygotowuje recenzje, przewodniki, artykuły i inne teksty. Redaktorzy VPN wiki mają wieloletnie doświadczenie w publikowaniu tekstów w internecie, są studentami i absolwentami szkół technicznych.

  Autorzy recenzji i innych tekstów muszą przestrzegać ustalonych zasad i reguł etycznych, aby zapewnić niezależność, fachowość i uczciwość treści. Ponadto publikowane informacje opierają się na dokładnym, niezależnym przetestowaniu usługi lub produktu przez autora tekstu.

  Operatorzy recenzowanych serwisów nie mają wpływu na ostateczny kształt tekstu.

  Teksty na wiki VPN są domyślnie przygotowane w języku czeskim lub angielskim. Są one jednak lokalizowane na inne języki przez profesjonalnych tłumaczy. Następnie inny korektor sprawdza jakość tekstu.

 2. Wpływy ze sprzedaży wymienionych usług

  Operator wiki VPN może pobierać prowizje od zakupów dokonanych przez użytkownika po kliknięciu w niektóre linki na stronie.

  Możliwość zarobienia prowizji nie może jednak wpływać na treść czy ogólny przekaz recenzji, zgodnie z ustalonymi zasadami etycznymi. Może natomiast wpływać na ogólną ocenę recenzowanego serwisu.

 3. Obliczanie ogólnej oceny usługi

  Końcowa ocena VPN jest sumą ocen cząstkowych. Oceny za szybkość, funkcje, liczbę serwerów i urządzeń oraz prywatność i bezpieczeństwo są oceniane automatycznie według testów redaktorów ekspertów.

  Możliwy do uzyskania wynik w każdej z kategorii cząstkowych to 0-10 punktów. Każda podkategoria wnosi 20% do oceny końcowej.

  1️⃣ Prędkość

  Wynik w tej podkategorii jest sumą punktów za zmierzoną prędkość pobierania, prędkość wysyłania i szybkość odpowiedzi serwera. Zmierzone wartości odpowiadają średniej z co najmniej pięciu pomiarów, które zostały powtórzone przez recenzentów-ekspertów.

  • Prędkość pobierania: ponad 75 Mbps = 4 punkty, 50-75 Mbps = 2 punkty, mniej niż 50 Mbps = 1 punkt
  • Szybkość wysyłania: powyżej 75 Mbps = 3 punkty, 50-75 Mbps = 2 punkty, poniżej 50 Mbps = 1 punkt
  • Odpowiedź serwera: mniej niż 10 ms = 3 punkty, 10-20 ms = 2 punkty, więcej niż 20 ms = 1 punkt

  2️⃣ Funkcje

  Ocena w tej kategorii odpowiada sumie punktów uzyskanych za wybrane funkcje wspomagane:

  • Obsługa streamingu Netflix: +2 punkty
  • Nieograniczony transfer danych w każdym miesiącu: +2 punkty
  • Obsługa blokowania reklam: +1 punkt
  • Obsługa blokowania złośliwego oprogramowania: +1 punkt
  • Wsparcie blokowania trackerów: +1 punkt
  • Wsparcie dla platformy Android: +1 punkt
  • Wsparcie platformy iOS: +1 punkt
  • Wsparcie dla platformy Windows: +1 punkt

  3️⃣ Liczba serwerów i urządzeń

  Ocena końcowa jest sumą ocen cząstkowych za liczbę oferowanych serwerów oraz liczbę jednocześnie podłączanych urządzeń w cenie usługi:

  • Liczba serwerów wynosi 1000 lub więcej: +5 punktów
  • Liczba serwerów to 100-999: +4 punkty
  • Liczba serwerów to 25-99: +3 punkty
  • Liczba serwerów to 10-24: +2 punkty
  • Liczba serwerów jest mniejsza niż 10: +1 punkt
  • Liczba jednocześnie podłączonych urządzeń wynosi 5 lub więcej: +5 punktów
  • Liczba jednocześnie podłączonych urządzeń wynosi 4: +4 punkty
  • Liczba jednocześnie podłączanych urządzeń wynosi 3: +3 punkty
  • Liczba jednocześnie podłączanych urządzeń wynosi 2: +2 punkty
  • Liczba jednocześnie podłączanych urządzeń wynosi 1: +1 punkt

  4️⃣ Prywatność i bezpieczeństwo

  Ocena w tej kategorii jest sumą podpunktów przyznanych za funkcje wspierające, które zapewniają zwiększone bezpieczeństwo podczas korzystania z VPN.

  • Wsparcie dla ochrony przed ujawnieniem DNS: +3 punkty
  • VPN nie przechowuje logów użytkowników: +3 punkty
  • Obsługa kill switcha: +2 punkty
  • Obsługa połączeń multihop: +2 punkty

  5️⃣ Stosunek ceny do wydajności

  Eksperci VPN wiki przyznają punkty za wartość danej usługi względem jej ceny, korzyści dla użytkownika i korzyści komercyjnych dla operatora VPN wiki.

  Na ostateczną ocenę w tej podkategorii może mieć wpływ wysokość prowizji, jaką operator strony otrzymuje za sprzedaż usługi.