Zásady při přípravě recenzí

Zásady při přípravě recenzí

 1. Standardy publikovaných textů

  Recenze, návody, články a další texty jsou připravovány redakčním týmem VPN wiki. Redaktoři VPN wiki mají dlouholeté zkušenosti s publikováním textů na internetu, jedná se o studenty a absolventy technických škol.

  Autoři recenzí a dalších textů jsou povinni dodržovat nastavené zásady a etická pravidla. Tento postup má za cíl zajistit nezávislost, odbornost a upřímnost vytvářeného obsahu. Publikované informace vždy vychází z důkladného nezávislého testování služby nebo produktu autorem textu.

  Provozovatelé recenzovaných služeb nemají možnost ovlivnit konečnou podobu textu.

  Texty na VPN wiki jsou defaultně připravovány v českém, nebo anglickém jazyce. Do ostatních jazyků jsou lokalizovány profesionálními překladateli. Kvalita textu je následně podrobena kontrole dalším korektorem.

 2. Provize z prodeje zmiňovaných služeb

  Provozovatel VPN wiki může inkasovat provize z nákupů, které uživatel realizoval po kliknutí na některé z odkazů na webu.

  Možnost získání provize však dle nastavených etických pravidel nesmí ovlivnit obsah či celkové vyznění recenze. Může však ovlivnit celkovou známku recenzované služby.

 3. Výpočet celkové známky služby

  Výsledná známka VPN se stanoví jako součet dílčích hodnocení. Dosažené hodnoty za rychlost, funkce, počet serverů a zařízení a za soukromí a bezpečnost se vyhodnocují automaticky v závislosti na testech odborných redaktorů.

  Možný bodový zisk v každé z dílčích kategorií hodnocení je 0-10 bodů. Na výsledné známce má každá z dílčích kategorií podíl 20 %.

  1️⃣ Rychlost

  Bodový zisk v této dílčí kategorii se stanoví jako součet známek za naměřenou rychlost stahování, rychlost nahrávání a míru odezvy serveru. Naměřené hodnoty odpovídají průměru hodnot z nejméně 5 měření, která byla opakovaně realizována odbornými autory recenze.

  • Rychlost stahování: nad 75 MB/s = 4 body, 50-75 Mb/s = 2 body, méně jak 50 MB/s = 1 bod
  • Rychlost nahrávání: nad 75 MB/s = 3 body, 50-75 Mb/s = 2 body, méně jak 50 MB/s = 1 bod
  • Odpověď serveru: méně jak 10 ms = 3 body, 10-20 ms = 2 body, více jak 20 ms = 1 bod

  2️⃣ Funkce

  Známka v této kategorii odpovídá součtu bodů získaných za vybrané podporované funkce:

  • Podpora streamu Netflix: +2 body
  • Neomezené množství přenesených dat každý měsíc: +2 body
  • Podpora blokování reklam: +1 bod
  • Podpora blokování malware: +1 bod
  • Podpora blokování trackerů: +1 bod
  • Podpora platformy Android: +1 bod
  • Podpora platformy iOS: +1 bod
  • Podpora platformy Windows: +1 bod

  3️⃣ Počet serverů a zařízení

  Výsledná známka se stanoví jako součet dílčích známek za počet nabízených serverů a za počet současně připojitelných zařízení v ceně služby:

  • Počet serverů je 1 000 a víc: +5 bodů
  • Počet serverů je 100-999: +4 body
  • Počet serverů je 25-99: +3 body
  • Počet serverů je 10-24: +2 body
  • Počet serverů je méně než 10: +1 bod
  • Počet současně připojitelných zařízení je 5 a víc: +5 bodů
  • Počet současně připojitelných zařízení jsou 4: +4 body
  • Počet současně připojitelných zařízení jsou 3: +3 body
  • Počet současně připojitelných zařízení jsou 2: +2 body
  • Počet současně připojitelných zařízení je 1: +1 bod

  4️⃣ Soukromí a bezpečnost

  Známka v této kategorii se stanoví jako součet dílčích bodů přidělených za podporu funkcí zajišťujících vyšší bezpečnost při používání VPN.

  • Podpora ochrany DNS před vyzrazením: +3 body
  • VPN neukládá logy uživatelů: +3 body
  • Podpora funkce kill switch: +2 body
  • Podpora multi-hop připojení: +2 body

  5️⃣ Poměr ceny a výkonu

  Experty VPN wiki jsou uděleny body za hodnotu dané služby vztaženou k její ceně, přínosu pro uživatele a komerčnímu přínosu pro provozovatele VPN wiki.

  Výsledná známka v této dílčí kategorii může být ovlivněna výší provize, kterou provozovatel webu obdrží za realizovaný prodej služby.